OSTATNIE INFORMACJE

Ze względu na stan pandemii i limity w liturgiach dzieci w parafii kolegiackiej przystępują do I spowiedzi i I Komunii w małych grupach. Ponad 30 dzieci przezywa swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w formule prostej, ale urokliwej liturgii. Pięknym wydarzeniem  jest podziękowanie...

Informujemy Czcigodnych Księży, że w poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kanonik Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan naszej diecezji.

Msza św....