Ostatnie informacje

Dzieci przygotowujące się do pierwsze komunii w ramach Wielkiego Postu przeżywały swoja adorację Najśw. Sakramentu. Dla wielu było to pierwsze zetkniecie się z tym nabożeństwem. Dzieci spontanicznie wypowiadały modlitwy prośby i wdzięczności. Za wypowiedziana modlitwę miały prawo osobistego...


Wielki Post 2018

Poniedziałek


Godz. 15.00  -   Msza dla turnusu rehabilitacyjnego ( ks. Radek)
Godz. 16.00 – Sobczyce – Droga krzyżowa + nauka...

Zapraszamy do kolejnych spotkań w grupie "Katechizm Caffe", co piątek o godz. 19.00 spotkamy się na rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego, jest to okazja do pogłębiania formacji w oparciu o dokument jako kompendium wiedzy dotyczącego życia wiarą.

Jan Paweł II

Bóg

Bóg

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tejemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność."

Chrystus

Chrystus

"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

Cierpienie

Cierpienie

"Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo"

Człowiek

Człowiek

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego"