OSTATNIE INFORMACJE

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W parafia kolegiackiej wprowadzono zmiany...

W związku z trwającym remontem wnętrza i pokrywaniem posadzki preparatem, który ma długi czas wysychania, w najbliższą  niedzielę  zostaną zamknięte w kolegiacie :  nawa główna wraz południową. Uczestnicy liturgii będą mogli przebywać tylko w jednej nawie -...

W związku z ogłoszoną pandemią korony-wirusa i odpowiadając na apel Episkopatu Polski ogłaszamy :

  •     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,  udzielena zostaje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br....