Ostatnie informacje

1. Rekolekcje dla mężczyzn
Rekolekcje dla mężczyzn pod hasłem ,,Służąc Bogu i Ojczyźnie'' poprowadzi ks. prałat Jan Sikorski. Rekolekcje odbędą się w ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Długim k. Strzelec Krajeńskich w dniach 23-25 lutego...

Prawie przed samymi Świętami Bożego Narodzenia zakończyła się nowa inwestycja ułożenia kostki granitowej wokół kościoła w Grodźcu Małym. Także przed bramą do kościoła z tej samej kostki przygotowano mini parking i wyrównano poziomy pomiędzy drogą, a wejściem głównym...

Jan Paweł II

Bóg

Bóg

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tejemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność."

Chrystus

Chrystus

"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

Cierpienie

Cierpienie

"Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo"

Człowiek

Człowiek

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego"