Ostatnie informacje

W sobotę 14.10 dzieci przygotowujące się I komunii świętej w tym roku duszpasterskim spotkały się na spotkaniu formacyjnym. Przez pierwszą godzinę ćwiczyły pieśni z P. Norbertem – organistą kolegiackim ze specjalnych śpiewniczków, które przygotowuje parafia kolegiacka. Po ćwiczeniach i dobrej...

Trwa remont prezbiterium świątyni, podczas którego zostaną wylane poziomy pod posadzki , jak i zostanie uporządkowane wejścia do kaplicy bocznej NMP , która docelowo stanie się kaplicą Najświętszego Sakramentu. Wylanie posadzek zakończy się przed Pasterką. W prezbiterium w przyszłości pojawią...

Blacha miedziana nad jednym z okienek powały dachowej została wyrwana z ogromną siłą , stanowiąc jednocześnie niebezpieczeństwo dla przechodniów. Interwencja straży pożarnej Z Głogowa pozwoliła na bezpieczny manewr usunięcia zagrożenia. Czeka nas naprawa dachu , która jest bardzo skomplikowana ,...

W dzień wspomnienia archaniołów św. Michała, Gabriela i Rafała przypada także dzień imienin naszego proboszcza. Po mszy oficjalne delegacji zostały zaproszone do wspólnego świętowania. Zespól Grodzianki odśpiewały uroczyście Sto lat.. Tyle też z jednoczesnym bożym błogosławieństwem życzymy...

Jan Paweł II

Bóg

Bóg

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tejemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność."

Chrystus

Chrystus

"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

Cierpienie

Cierpienie

"Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo"

Człowiek

Człowiek

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego"