OSTATNIE INFORMACJE

7.01 poniedziałek - Grodziec Mały od ostatniego numeru do nr 65: (kolonia + młyn) od godz. 15.00

8.01 wtorek - Grodziec Mały 1 – 34 (prawa strona ) od godz. 15.00

9.01 środa - Grodziec Mały 35 – 63 (lewa strona) od godz. 15.00

10.01 czwartek - Poczdamska...

Jan Paweł II

Bóg

Bóg

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tejemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność."

Chrystus

Chrystus

"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

Cierpienie

Cierpienie

"Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo"

Człowiek

Człowiek

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego"