OSTATNIE INFORMACJE

Msza św. z obrzędem posypywania głów popiołem rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że jest to okres pogłębionej refleksji nad naszym chrześcijaństwem, rozbudzenia w sobie wrażliwości na potrzeby innych, a także czas pokuty za ludzkie niedoskonałości i nade wszystko okazja do...

Dr Łukasz Nawrocki z Wrocławia jest autorem najwierniejszej rekonstrukcji obrazu L. Cranacha „Madonna Głogowska”. Oryginał znajduje się w Muzeum I, Puszkina w Moskwie, zabrany w depozyt po II wojnie światowej. Obraz - kopia został zakupiony w ramach zbiorki społecznej Głogowian. Towarzystwo...

Pomieszczenie nad zakrytą ( dawna biblioteka )została całkowicie wyremontowana.Położenie ceramicznej posadzki , także w pomieszczeniu nad kaplicą Najświętszego Sakramentu finalizuje etap prac budowlanych w prezbiterium. Prace zostały wykonane w ramach budżetu pozyskanego z Gminy Miejskiej Głogowa ...

W Adwencie zachęcamy do uczestnictwa w mszach roratnich, które będziemy sprawować w kaplicy Domu Uzdrowienia Chorych. W związku z sytuacją pandemii, obowiązuje nas dystans społeczny, dlatego we wtorek i czwartek dorosłych zapaszmy na msze poranne o godz. 7.30 , aby dać szanse uczestnictwa...