1. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania 
 

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach: 
 

•         Osoba dorosła po ukończeniu 21. roku życia. 

•        Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 §1 KPK). 

•       Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie). 

•       Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21. roku życia.  

Emigracja młodzieży. 

 

2. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania 
 

•         Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji. 

•         Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej. 

•         Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania. 

•         Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny aktu urodzenia w parafii chrztu. 

•         Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania). 

 

3. Miejsce i czas bierzmowania 
 

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania.
Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na  godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.
O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty.
Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej. 


​Cała Instrukcja oraz wykaz aktualnych parafii formacji jak również terminu najbliższego bierzmowania dla dorosłych jest dostępna na stronie: www.wnk.diecezjazg.pl 

        Pary małżeńskie niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali dzielących ich problemów, zapraszamy na rekolekcje „Dialog we dwoje”, prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie.Rekolekcje odbędą się w dniach 9-11 lutego 2018 r. w domu rekolekcyjnym w Rokitnie. Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje. Informacja o tych rekolekcjach może stać się pomocą podczas wizyty duszpasterskiej w temacie – trudności w komunikacji małżeńskiej.Zgłoszenia, informacje i zapisy pod nr tel. 601 965 737.

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia br.) rozpocznie się rok duszpasterski 2017/2018. W tym czasie Kościół w Polsce będzie realizował program pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to pierwszy z dwóch etapów programu duszpasterskiego, który jest skoncentrowany na Osobie Ducha Świętego. W kolejnym roku 2018/2019 kierunek wyznaczać będzie hasło „W mocy Bożego Ducha”. 


A. Najważniejsze cele 

Głównym zadaniem pierwszego roku będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego i Jego darów, przede wszystkim w aspekcie sakramentu bierzmowania, prowadzącym do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej. Potrzeba zatem odnowić w sobie i w wiernych świadomość synostwa Bożego, własnej tożsamości chrześcijańskiej, wagi osobistego wyboru Chrystusa oraz odkrywania parafii jako środowiska wzrostu wiary. 

Pomocą w realizacji programu w parafiach są materiały zawarte w zeszytach „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 


B. Kontekst roku duszpasterskiego 

W rozpoczynający się rok wpisują się także następujące okoliczności: 

•         450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży, która przypada 15 sierpnia 2018 r. i ogłoszony w związku z tym przez polskich biskupów Rok św. Stanisława Kostki; 
•         Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, który decyzją Ojca świętego Franciszka trwać będzie od pierwszej niedzieli Adwentu 3 grudnia br. do uroczystości Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 r.; 
•         100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Barokowa ambona oraz ołtarz św. Marii Magdaleny były tematem wykładu zorganizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Dr Dariusz Galewski i Jacek Witkowski , a także Jakub Szaj opowiadali o historycznym wystroju kolegiaty, ukazują złożoną historie rzeźb barkowych, które zostały zniszczone podczas ostatniej zawieruchy wojennej. Ołtarz Marii Magdaleny w kawałkach obecnie czeka na konserwacje.

MATERIAŁ TV MASTER

W dniach 23-25 czerwca w Ośrodku Anapausis w Gryżynie odbędzie się druga edycja Festiwalu Chrześcijańskiego, w tym roku pod nazwą Hej! GODność! Będą to trzy dni, podczas których zaprosimy uczestników do odkrycia swojej godności, jaką noszą ze względu na swoją przynależność do Boga. Spróbujemy również wspólnie zobaczyć, w jaki sposób można wejść w naszą codzienność z podniesioną głową, świadcząc bardziej niż wstydząc się Bożego obdarowania. 

Pomogą nam w tym zaproszeni goście, m. in. bp Biskup Tadeusz Lityńskio. Tomasz Nowak OP, ks. Tomasz Kancelarczyk red. Wojciech Sumliński, z którymi zaplanowane są spotkania. O Bogu zaświadczą i pomogą nam się modlić także następujące zespoły muzyczne: Muode KotyDla NiebaRock & Fire oraz Thataz

 Prócz spotkań oraz koncertów zapraszamy także do wspólnego spędzenia czasu w Parku Krajobrazowym nad Jeziorem Gryżyńskim wraz ze wszystkimi atrakcjami, które za tym płyną. Liczymy, iż wspólnie spędzony czas pomoże w dobrym i wartościowym rozpoczęciu wakacji.

 Zapraszamy również na stronę internetową www.hejgodnosc.pl oraz profil na facebooku. 

Zapraszam na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn, którzy zdali maturę i zastanawiają nad powołaniem kapłańskim. Rekolekcje połączone są z jednodniowym spływem kajakowym. Termin: 26-29 czerwca 2017r. Szczegóły na stronie seminarium duchownego: www.paradisus.pl

 

Diecezjalne obchody 31. rocznicy śmierci sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty odbędą się21 stycznia 2017 r. (sobota) w gorzowskiej katedrze.Z uwagi na obchodzony w Polsce Rok Świętego Brata Alberta podczas uroczystości będzie zaprezentowane nauczanie bp. Wilhelma Pluty na temat działalności charytatywnej Kościoła. Z tego względu w szczególny sposób zaproszeni do uczestnictwa w uroczystości są członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz osoby zaangażowane w inne dzieła charytatywne, a także duszpasterze i wierni parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego z terenu diecezji.
Zapraszamy także wszystkich duszpasterzy i wiernych do udziału we wspólnej modlitwie o beatyfikację wieloletniego pasterza naszej diecezji.

Program:
10.45 – konferencja ks. Dariusza Gronowskiego, postulatora procesu beatyfikacyjnego
sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego z homilią ks. kan. Andrzeja Szkudlarka
Po Mszy św. spotkanie członków PZC, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i innych grup charytatywnych oraz przedstawicieli parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Domu Biskupim przy ul. 30. Stycznia 1.
W programie zwiedzanie domu i posiłek.

Zgłoszenia liczby uczestników prosimy kierować do 15 stycznia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. (dzień rocznicy śmierci bp. Wilhelma Pluty) podczas Mszy św. parafialnych będziemy modlić w intencji beatyfikacji  sługi Bożego,

 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich.
Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń.
Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię pokornie proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O łaskach otrzymanych za przyczyną biskupa Wilhelma Pluty prosimy powiadomić:

Kuria Biskupia
Pl. Powstańców Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofiary na poczet procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty można wpłacać na konto:
Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
22 1020 5402 0000 0102 0021 3694
z dopiskiem „Pluta”.