W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia br.) rozpocznie się rok duszpasterski 2017/2018. W tym czasie Kościół w Polsce będzie realizował program pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to pierwszy z dwóch etapów programu duszpasterskiego, który jest skoncentrowany na Osobie Ducha Świętego. W kolejnym roku 2018/2019 kierunek wyznaczać będzie hasło „W mocy Bożego Ducha”. 


A. Najważniejsze cele 

Głównym zadaniem pierwszego roku będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego i Jego darów, przede wszystkim w aspekcie sakramentu bierzmowania, prowadzącym do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej. Potrzeba zatem odnowić w sobie i w wiernych świadomość synostwa Bożego, własnej tożsamości chrześcijańskiej, wagi osobistego wyboru Chrystusa oraz odkrywania parafii jako środowiska wzrostu wiary. 

Pomocą w realizacji programu w parafiach są materiały zawarte w zeszytach „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 


B. Kontekst roku duszpasterskiego 

W rozpoczynający się rok wpisują się także następujące okoliczności: 

•         450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży, która przypada 15 sierpnia 2018 r. i ogłoszony w związku z tym przez polskich biskupów Rok św. Stanisława Kostki; 
•         Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, który decyzją Ojca świętego Franciszka trwać będzie od pierwszej niedzieli Adwentu 3 grudnia br. do uroczystości Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 r.; 
•         100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.