Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W sobotę i w niedzielę 9-10.06 fascynaci muzyki dawnej i nie tylko, mogli wysłuchać niezwykłych koncertów zagranych na historycznych instrumentach.

Wykonawcy : Corina Marti – flety proste  i Teodoro Baù – viola da gamba, a także

Zespół Kore w składzie :Karolina Habało – skrzypce,Klaudia Matlak – skrzypce, Katarzyna Litwiniuk – altówka, Karolina Pływaczewska – wiolonczela, Szilárd Chereji – kontrabas, Joanna Boślak-Górniok – klawesyn. W programie znalazły się utwory : Georga Philippa Telemanna (1681–1767), Georga Friedricha Händela (1685–1759), Johanna Georga Pisendela (1678–1755), Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750).

Kolegiata głogowska wg  Cezarego Zycha ( Dyrektora festiwalu "Nasz Telemann") ma niezwykła walory akustyczne dla muzyki granej na historycznych instrumentach