Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Uczestnicy rekolekcji dla par niesakramentalnych w Głogowie uczuli się poznawać meandry życia duchowego. Spotkania w grupie dzielenia i na osobistej medytacji, a szczególnie w słuchaniu konferencji tematycznych pozwalają odkrywać prawdę o sobie i swojej grzeszności. Jednak zgodnie z dokumentami kościoła wciąż są zapraszani do aktywnego życia w kościele. Jak choćby w dokumencie kościoła „Familiaris Consortio”

… Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. Uczestnicy rekolekcji napisali także list do ks. Biskupa Tadeusza dziękując za troskę i ustanowienie duszpasterstwa para niesakramentalnych.

W liście czytamy

…Drogi Ojcze  !  W dniach 22.-24.03.2019 roku byliśmy uczestnikami rekolekcji dla małżeństw i związków niesakramentalnych, przeprowadzanych w Domu „Uzdrowienia Chorych” w Głogowie. Tematyka rekolekcji dotyczyła odkrywania obrazu Boga i doświadczenia jego obecności w życiu wewnętrznym, do którego jesteśmy powołani, mimo ciężaru grzeszności jaki przeżywamy, w związku z naszą niesakramentalnością. Prosimy o modlitwę w naszej intencji, zapewniając o naszej pamięci wobec naszego Pasterza. Prosimy także uznać nasze krótkie świadectwa jako tęsknotę i pragnienie głębokiej więzi z Bogiem.

Rekolekcje prowadził ks. Rafał Zendran