W miejscowości Kronach na Bawarii miało miejsce spotkanie ks. Proboszcza Rafała Zendrana i Ks. Prałata R. Dobrołowicza z miejscowa wspólnotą katolicką  w celu przygotowania potencjalnej pielgrzymki z okazji jubileuszu 900 lecia powołania Kapituły Głogowskiej w przyszłym 2020 roku.

Ostatnim kanonikiem i jednocześnie archidiakonem Kolegiaty głogowskiej był ks. Eugeniusz Kretschmer, który opuścił głogów tuż przed oblężeniem w roku 1945  i osiadł we Friesen w północnej Bawarii. Tam znajduje się jego grób, w którym został pochowany w roku 1959. W jego osobie została przerwana sukcesja Kapituły Kolegiackiej o ponad 900 letniej historii.

Ks. Proboszcz wraz z ks Ryszardem przy współpracy z ks. prof. Arturem Żukiem ( rodem z Głogowa) prowadzili rozmowy o możliwości odprawienie uroczystej eucharystii za duszę śp  E. Kretschmera, wraz z koncertem parafialnego chóru Magnificat .

Delegację serdecznie przyjął  burmistrz miasta, jak i miejscowy proboszcz wraz z radą parafialną.


kronach_001.jpg kronach_002.jpg kronach_003.jpg

kronach_004.jpg kronach_005.jpg kronach_006.jpg

kronach_007.jpg kronach_008.jpg kronach_009.jpg