Msza św. z okazji Dnia Hutnika - patrona hutników i strażaków , a także jako jubileuszowa z okazji 40 -lecia Huty Miedzi Cedynia została odprawiona w Kolegiacie pod przewodnictwem Ks. Bp Tadusza Lityńskiego i kapłanów dekanatów głogowskich. Uczestników celebry powitał ksiądz proboszcz słowami:

Ekscelencjo Księże Biskupie , Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie !

Trwamy w świątecznym czasie, wspominając w ostatnich dniach piękna postać św. Floriana, żołnierza nie bojącego się przyznać do Chrystusa i śpieszącego z pomocą innym.

Jest on patronem ludzi obcujących z ogniem, a więc tez braci hutniczej związanej z wielkim zakładem pracy jakim jest KGHM Polska Miedź S.A.

Obszary działalności firmy to nie tylko wydobycie rudy miedzi , nie tylko wyodrębnienie z niej szlachetnych metali, nie tylko najnowsze technologie i zarządzanie,  ale także kreacja szeroko rozumianego pierwiastka  duchowego dla wszystkich  związanych z tą ziemią, którą czynimy sobie poddaną.

Wiele dzieł, a także osób potrzebujących  jest wspomaganych  w ramach misji Polskiej Miedzi, która także przez swoją fundację staje się szlachetnym i dalekowzrocznym  mecenasem.  Nasze diecezje w licznych dziełach, do których min. należy też głogowska Kolegiata i Dom Uzdrowienia Chorych prowadzonych prze Cichych Pracowników Krzyża, są ich beneficjentami.  

Za znaczną pomoc i życzliwość w kontynuacji tej pamięci o historii – w tym miejscu - jako kustosz tych pamiątek – bardzo dziękuję i w imieniu wielu ośmielam się wciąż  prosić o ten szlachetny  mecenat

Bo podobny mecenat sprawowała przez ponad 900 lat (bez jednego roku) kapituła kanoników powołana przy tej świątyni jako najstarsza na Dolnym Śląsku w dziedzinie nauki, sztuki i wychowywania pokoleń.

Dzisiaj w tej przestrzeni, pamiętającej początki Państwa Polskiego, Obronę Głogowa, chrzest dziecka św. Jadwigi - Sprawujemy eucharystię z prośbą o błogosławieństwo dla hutników i ich rodzin

Rozpoczęliśmy modlitwę uroczystą procesją, do jej przewodnictwa zaprosiliśmy naszego pasterza Jego ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego Ordynariusza z Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, którego bardzo serdecznie witam.

Witam reprezentującego ks. Biskupa legnickiego – naszego przyjaciela  ks. Dr Prałata Józefa Lisowskiego

Witam prześwietne Duchowieństwo, czcigodnych kapłanów , proboszczów parafii głogowskich i kanoników głogowskich  na czele z dziekanami dekanatów tego miasta :Ks. Dziekanem Stanisławem Brasse, Ks. Dziekanem Zbigniew Walaszkiem, Witam parlamentarzystów ,władze Miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego.Proszę pozwolić przywitać osobiście Dyrektorów Hut, bo to ich święto: Witam Dyrekcje Huty Miedzi „Cedynia” w Orsku, obchodzącej swój jubileusz współgospodarza dzisiejszej uroczystości  w osobie pana Dyrektora  Ryszarda JaśkowskiegoHuty Miedzi Legnica w osobie : Pana Michał Topolnickiego, Witam Dyrektora Huty Miedzi Głogów : Pana Leszka Garyckiego, Witam poczty sztandarowe,Witam innych znamienitych gości : Dyrektorów oddziałów wielkiej rodziny Polskiej Miedzi, Prezesów spółek wpółparcujacych z Polska Miedzią, przewodniczących Związków Zawodowych, wójtów gmin, dowódców służb mundurowych, a także wszystkich obecnych na modlitwie pracowników, którzy swoje życie zawodowe związali z hutnictwem miedzi, witam ich rodziny. Witam wspólnotę parafii kolegiackiej i przyjaciół kolegiaty.Witam wszystkich upiększających nasza liturgię: orkiestrę reprezentacyjną Huty Miedzi Głogów, Chór Magnificat, organistę kolegiaty, także hutnika.Witam szczególnych współgospodarzy naszej uroczystości Zarząd Polskiej Miedzi KGHM S.A., na czele z Panem Prezesem Marcinem Chludzińskim 


dzien_hutnika_001.jpg dzien_hutnika_002.jpg dzien_hutnika_003.jpg

dzien_hutnika_004.jpg dzien_hutnika_005.jpg dzien_hutnika_006.jpg

dzien_hutnika_007.jpg dzien_hutnika_008.jpg dzien_hutnika_009.jpg

dzien_hutnika_010.jpg dzien_hutnika_011.jpg dzien_hutnika_012.jpg

dzien_hutnika_013.jpg dzien_hutnika_014.jpg dzien_hutnika_015.jpg

dzien_hutnika_intro.jpg