Po raz trzeci zostanie odprawiona msza św. polowa za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych lezących na rapocińskim cmentarzu. Już teraz zapraszamy na to duchowe spotkanie w wigilię wspomnienia św. Wawrzyńca ( patrona kościoła), w piątek 9.08 Mszę rozpoczniemy  popołudniową porą o godz. 17.00, a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki.


Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z l297 roku (Rapozin). Proboszczem w tym czasie był niejaki Gottfridus. Parafia Rapocin p.w. św. Wawrzyńca należała od najdawniejszych czasów do archidiakonatu głogowskiego (jednego z 4 na Śląsku). Od l307 r. do sekularyzacji (l8l0 r.) Rapocin należał do zakonu klarysek w Głogowie.

Obecna postać kościoła pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Do dziś zachowały się w nim gotyckie okna, portale oraz blendy zdobiące prezbiterium. Kościół zbudowany jest z cegieł o układzie gotyckim. Jest to jednonawowa budowla z wieżą od zachodu, na której wisiał dzwon pochodzący z l498 r. i prostokątnym prezbiterium od wschodu, do którego przylega od północy zakrystia (z l896 r.), od południa kaplica, a do nawy kruchta wejściowa. Prezbiterium i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi, natomiast nawa - stropem.
 

Po zlikwidowaniu wsi Rapocin, kościół został zabezpieczony, a wejścia i okna zamurowane, ale w chwili obecnej widać niebezpieczne spękania a sam strop w kilku miejscach jest zawalony po przez sukcesywna dewastację budynku przez dewastatorów.

Obecnie trwają parce porządkujące to miejsce z próba zabezpieczenia samego budynku, jak i terenu cmentarza.

rapocin_001.jpg rapocin_002.jpg rapocin_003.jpg

rapocin_004.jpg rapocin_005.jpg rapocin_006.jpg

rapocin_007.jpg rapocin_008.jpg rapocin_009.jpg

rapocin_010.jpg rapocin_011.jpg rapocin_012.jpg

rapocin_013.jpg rapocin_014.jpg rapocin_015.jpg

rapocin_016.jpg rapocin_017.jpg rapocin_018.jpg

rapocin_019.jpg rapocin_020.jpg rapocin_021.jpg

rapocin_022.jpg rapocin_023.jpg