W Czwartek 15 sierpnia zapraszamy na Mszę Odpustową w uroczystość Wniebowzięcia NMP, która rozpocznie się o godz. 12.30 z uroczystą oprawą muzyczną przygotowaną przez chór Magnificat, w obecności pocztów sztandarowych i kompani reprezentacyjnej głogowskiego garnizonu.

Msza zostanie odprawiona w kolegiacie. Przewodniczyć jej będzie ks. Stanisław Podfigurny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

Po mszy, do wieczora, przy kolegiacie zapraszamy na świętowanie, podczas którego odbędą się: występy zespołów folklorystycznych ziemi głogowskiej i gości, Będzie gotowana zupa kanonicka w największym kotle w Polsce. Ponadto : zawody strzeleckie; blok zabaw dla dzieci (skakańce, gokarty, gry ruchowe, rozgrywki paint bolla świetlnego). Przez cały dzień będzie można nawiedzać Kolegiatę. Ponad 90 organizacji pozarządowych będzie  prezentować swoją działalność.

O godz. 18.00 rozpocznie się koncert zespołu Naaman. Wejście na wieże kolegiacką, będzie nadzorowanie przez OSP Serby.

Serdecznie zapraszamy. Podczas festynu będą rozprowadzane cegiełki z nagrodami i losowanie eleganckich zegarków w ramach zakupu numerowanej cegiełki.