Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W OBECNYM ROKU OBCHODZIMY 900 - SETNĄ ROCZNICĘ POWOŁANIA KAPITUŁY PRZY KOLEGIACIE GŁOGOWSKIEJ, KTÓRA DAŁA POCZĄTEK TEJ HISTORYCZNEJ ŚWIĄTYNI ( 1120- 2020 )

KAPITUŁA KOLEGIACKA NALEŻAŁA DO PIERWSZEJ UTWORZONEJ INSTYTUCJI KOŚCIELNEJ, ZARAZ PO KAPITULE KATEDRALNEJ. WEDŁUG ÓWCZESNYCH POJĘĆ PRAWNYCH, ORAZ ODCZUĆ SPOŁECZNYCH STANOWIŁO TO AWANS DLA GŁOGOWA, NIE TYLKO POD WZGLĘDEM KOŚCIELNYM, LECZ TAKŻE PAŃSTWOWYM.

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ KAPITUŁĘ BYŁA CENTRALNYM OŚRODKIEM ŻYCIA INTELEKTUALNEGO DLA CAŁEJ ZIEMI GŁOGOWSKIEJ. KANONIK JAN Z GŁOGOWA, WYBITNY ASTRONOM, TEOLOG I FILOZOF, NAUCZYCIEL MIKOŁAJA KOPERNIKA, BYŁ CHLUBĄ TEJ SZKOŁY KOLEGIACKIEJ.

KOLEGIATA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GŁOGOWIE,  JAKO SIEDZIBA KAPITUŁY PRZEZ WIEKI , UFUNDOWANA W ROKU  1120 , JEST NAJSTARSZĄ ŚWIĄTYNIĄ KOLEGIACKĄ NA ŚLĄSKU.

ODBUDOWA TEJ PIĘKNEJ ŚWIĄTYNI TRWA PONAD 30 LAT. ZE ZGLISZCZ I RUIN ZOSTAŁA PRZYWRÓCONA DAWNA ŚWIETNOŚĆ BUDYNKU. JUBILEUSZ STAŁ SIĘ OKAZJĄ  DLA WIELU INICJATYW: SESJI NAUKOWEJ, WYDAWNICTWA SPECJALNEGO ALBUMU, TAKŻE POCZTA POLSKA WYDAJE Z TEJ OKAZJI PIERWSZY ZNACZEK Z WIZERUNKIEM GŁOGOWA.

ZBIÓRKA SPOŁECZNA, KTÓRA CO ROKU PRZY OKAZJI JEJ ŚWIĘTA, W DNIU 15.08 PRZYNOSI KONKRETNA POMOC W JEJ DALSZEJ ODBUDOWIE. JEST WYRAZEM ŻYCZLIWOŚCI I TROSKI WIELU GŁOGOWIAN I ICH GOŚCI GOSZCZĄCYCH NA ŚWIĘCIE „ W CIENIU KOLEGIATY”.

W TYM ROKU ZBIERAMY NA ODTWORZENIE JEJ HISTORYCZNEGO WNĘTRZA SZCZEGÓLNIE PREZBITERIUM I ZAKRYSTII.

WPŁATY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ NA KONTO PARAFII KOLEGIACKIEJ

85109020790000000544101015