Zapowiedź uroczystości obchodów 900-lecia Kapituły Kolegiackiej
.