Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Dr Łukasz Nawrocki z Wrocławia jest autorem najwierniejszej rekonstrukcji obrazu L. Cranacha „Madonna Głogowska”. Oryginał znajduje się w Muzeum I, Puszkina w Moskwie, zabrany w depozyt po II wojnie światowej. Obraz - kopia został zakupiony w ramach zbiorki społecznej Głogowian. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Caraitas parafii rozprowadzało z okazji 900 lecia kolegiaty grosz kolegiacki i inne publikacje. Suma wpływów pozwoliła na zakup tego dzieła. Rekonstrukcja obrazu pozwoliła na wierne odtworzenie technik malarskich, jakie używano w warsztacie Cranacha w XVI wieku. Obraz zawiśnie w nawie głównej.