Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Trwają prace przy wylewaniu posadzek i równaniu poziomów pod przyszły kamień , który ma pokryć podłogi kolegiaty. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków posadzki maja być wyłożone płytami z piaskowca. Remontowana także jest krypta grzebalną pod kaplicą Matki Bożej.


Msze święte w tym dniu w parafii kolegiackiej: 

  8.00 – Kaplica Domu uzdrowienia Chorych (tylko jedna msza)

  9.30 – Msza Św. na cmentarzu parafialnym w Grodźcu, poświęcenie nowych pomników( ks Rafał )

  9.30 - Modlitwa na cmentarzu w Rapocinie ( Ks Radosław)

10.00 – Msza Święta w Sobczycach.

Na cmentarzu w Grodźcu Małym będzie zbierana kwesta na rzecz utrzymania cmentarza w czystości. Woluntariusze będą nosili specjalne identyfikatory i rekrutować się będą ze wspólnoty dziewczęcej służby lektorskiej, kandydatów do bierzmowania, jak i ministrantów z naszego kościoła. Za każde wsparcie akcji składamy serdeczne Bóg zapłać. Akcja rozpocznie się już o godz. 8.00. 

   

 Msze na cmentarzach miejskich Głogowa: 

•          cmentarz przy ul Legnickiej o godz.15.00, a następnie procesja 

•          cmentarz w Brzostowe o godz. 12.30 wyruszy procesja spod bramy, a następnie msza święta;

•          cmentarz w Nosocicach – msza o godz. 11.00.

  

Dzień Zaduszny 2 listopada 

Kaplica kolegiacka – msza o godz.9.00 i 18.00

Sobczyce – msza o godz. 10.00, następnie przejazd na cmentarz w Moszowicach i poświęcenie grobów wraz z „wypominkami za zmarłych”.

Grodziec Mały – msza o godz. 17.00.

 

Od początku roku szkolnego , przygotowanie do sakramentu bierzmowania zmieniło swoja formułę. Od teraz przygotowuj asie uczniowie klas VII, aby w klasie VIII zostać naznaczonym przez Księdza Biskupa olejem krzyżma , jako znak dojrzałości chrześcijańskiej. Jednocześnie w tym roku szkolnym, takie samo przygotowanie rozpoczęli uczniowie klas II gimnazjum. Wszyscy publicznie złożyli deklarację i obiecali, że chętnie otworzą się na ten czas odkrywania wiary, która powinna „przejść” z okresu dzieciństwa do bardziej dojrzałej. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Kandydaci zaproszenia są także do przygotowania dnia skupienia w Adwencie i drogi krzyżowej w Wielkim Poście.W sobotę 14.10 dzieci przygotowujące się I komunii świętej w tym roku duszpasterskim spotkały się na spotkaniu formacyjnym. Przez pierwszą godzinę ćwiczyły pieśni z P. Norbertem – organistą kolegiackim ze specjalnych śpiewniczków, które przygotowuje parafia kolegiacka. Po ćwiczeniach i dobrej herbatce z pysznymi ciasteczkami przygotowanymi przez rodziców wszyscy zagrali w pełną emocji grę BINGO. Główną nagrodą była nowa książeczka do I Komunii, która wygrała Anastazja. Na końcu spotkania odmówiliśmy różaniecTrwa remont prezbiterium świątyni, podczas którego zostaną wylane poziomy pod posadzki , jak i zostanie uporządkowane wejścia do kaplicy bocznej NMP , która docelowo stanie się kaplicą Najświętszego Sakramentu. Wylanie posadzek zakończy się przed Pasterką. W prezbiterium w przyszłości pojawią się nowe stalle , jak i koncepcyjnie - w tylnej części prezbiterium - cała płaszczyzna zostanie zagospodarowana na poczet siedzisk i klęczników dla uczestników uroczystych liturgii. W czasie tych prac zostanie też odremontowana krypta pod kaplicą NMP , która w przyszłości może stać się mauzoleum , albo miejscem pochówku dla duchownych związanych z kolegiatą.