Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

SPRAWOZDANIE


CHARAKTERYSTYKA PARAFII:


Historia (-)


Kościół kolegiacki to nieustanna odbudowa cennego zabytku, która rozpoczęła się w końcówce lat 80-tych. Inicjatorem tejże odbudowy był ks. Prał. Ryszard Dobrołowicz doprowadzając straszącą ruinę do zamknięcia jej wnętrza, wstawienia pięknych witraży i zamontowania brązowych drzwi we wszystkich portalach. Na wieży zostały zawieszone dzwony. 

Nie można już chyba zatrzymać procesu odbudowy tej najstarszej świątyni w mieście, pamiętającej początki Państwa Polskiego (w fundamentach romańskiego kościoła grodowego). Szczególny udział w przywracaniu świetności mają Fundacja Polskiej Miedzi, Ministerstwo KiDZN, Gmina Miejska Głogów, Urząd Marszałkowski, Głogowska firma LIGUM, oraz prywatni ofiarodawcy. Od ostatniej wizytacji  ks. Biskupa Stefana parafia pozyskała na jej odbudowę 7 mln 130 tysięcy zł wraz z aktualną składką na organy. Udało się przywrócić zabytkowe sklepienia klasyczną metodą murowania, odnowić wiele kaplic bocznych, wyremontować kaplicę Matki Bożej i zakrystię z pomieszczeniem bibliotecznym, dokonać restauracji romańskiej kamieniarki okiennej i epitafium Małgorzaty Cylejskiej, oddano także trasę widokową na wieżę kolegiacką. 

Kolegiata odzyskuje swoją tożsamość. Cieszymy się jako parafianie, że staje się ważną świątynią dla różnych uroczystości religijnych, państwowych i okolicznościowych, że głogowianie i goście odwiedzają ją podczas świąt, odpustu parafialnego 15 sierpnia o rozbudowanej formule, jak i wiele małżeństw chce zawierać tu (w warunkach budowy) Sakrament Małżeństwa.

Parafia kolegiacka to także historia społeczności wiejskich dawnej parafii Rapocin, która została dosłownie zniwelowana w wyniku klęski zanieczyszczenia po uruchomieniu Huty Miedzi Głogów. Centralne wioski już nie istnieją, pozostały Ceber, Zabiele, Krzekotówek, Sobczyce oraz Grodziec Mały. W tych ostatnich dwóch znajdują się kościoły filialne, wokół których toczy się życie sakramentalne. Kościół w Grodźcu Małym jest zabytkiem, a w Sobczycach – jesteśmy z tego bardzo dumni – został wzniesiony wysiłkiem i ofiarnością mieszkańców tamtych wsi.


Na terenie parafii został wybudowany – w cieniu kolegiaty – ogromny Ośrodek Duszpasterstwa Chorych prowadzony przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża. To dzieło jest znane i bliskie Ks. Biskupowi, szczycimy się naszą szczerą współpracą i dziękujemy, że wspólnota ks. Janusza, s. Małgorzaty, s. Nelli, s. Ewy i s. Iwony pozwala nam na życie duchowe w przestrzeni kaplicy ich domu, bo tam znaleźliśmy miejsce na czas odbudowy kolegiaty ,po pamiętnej powodzi z roku 1997, I wiemy, jak bardzo są dla nas wyrozumiali.


mieszkańcy (-)


    Na terenie parafii obecnie mieszka ponad 2600 osób, w tym połowa w części miejskiej, a druga w części wiejskiej. Praktycznie wszystkie rodziny mają swoje korzenie nie stąd. Głogów w latach 60-tych to zaledwie miasteczko 10 tys. Ulica Poczdamska (zasadnicza część parafii) to nowe bloki wybudowane ze względu na gwałtowną migrację za pracą. Wtedy wprowadziły się młode małżeństwa, dzisiaj są to seniorzy, którzy żenią i wydają za mąż swoje dzieci. Mieszkańcy wiosek także w ostatnich 10-leciach zmieniają strukturę swojej pracy. Coraz mniej rolników, a z drugiej strony więcej rolników profesjonalnych, z dużymi areałami ziemi. Mieszkańcy wiosek szybciej mogą przemieścić się też do Głogowa do pracy, młodzież do szkół, na zakupy -  więc problem komunikacji dla wspólnoty wydaje się, że nie powinien występować, a jednak wciąż potrzebujemy nowych propozycji na jeszcze głębsze wzajemne relacje w budowaniu wspólnoty tej parafii miejsko-wiejskiej.


duszpasterze (-)


    Pierwszymi na tej ziemi byli Ojcowie Redemptoryści. Ich zasługi są nie do przecenienia. Później pracowali to kapłani Diecezji Wrocławskiej. Pierwszym proboszczem w powojennej historii był ks. Kan. Aleksander Walkowiak. Było też wielu administratorów parafii. Tu też swoje 50-lecie kapłaństwa przeżywał ks. Gerard Schwingel nie żyjący już dzisiaj, przedwojenny ministrant z kolegiaty, który mieszkając po wojnie w Berlinie przekazywał swoje ofiary na dzieło odbudowy. Od roku 2005 przyszło i mi troszczyć się o wspólnotę i dzieło odbudowy, które po ludzku przerasta. Dziękuje więc Panu Bogu za Jego wsparcie w różnych jego znakach opatrzności i za to ludzkie wsparcie wspólnoty sióstr i najbliższego Ks. Radka Horbatowskiego  - duszpasterza chorych, a także ks.  Ryszarda i Janusza, kiedy nas odwiedzają.

 

ŻYCIE RELIGIJNE WSPÓLNOTY


    Msze Święte w niedzielę sprawujemy w kaplicy Domu „Uzdrowienia chorych”, a także w kolegiacie w miesiącach letnich o godz. 8.00 rano i o 12.30. W kościołach filialnych o godz. 9.30 w Grodźcu Małym i o godz. 11.00 w Sobczycach. W dni powszednie jest stała  Eucharystia o godz. 18.00, w kościołach filialnych także we wtorek, środę i piątek. W tygodniu pierwszopiątkowym przy wystawionym Najświętszym Sakramencie trwamy w godzinie czuwania zarówno w Głogowie, jak i w miejscowościach filialnych, wtedy także sprawowany jest Sakrament pokuty. Praktykujemy I Soboty miesiąca, nabożeństwa roratnie, Gorzkie Żale, Drogi krzyżowe, majówki, a także Nowennę do MB Nieustającej Pomocy i codzienny Różaniec  - to ważne punkty naszej formacji ducha.

życie sakramentalne (-)

    Sprawujemy sakrament  chrztu, przygotowujemy dzieci do komunii i młodzież do bierzmowania W ostatnim roku sakrament Małżeństwa zawarło ponad 40 par. Zadziwiający jest fakt, że wiele ich jest z poza terenu naszej parafii, a przecież organizacja tej uroczystości w kolegiacie wymaga dodatkowej logistyki, ze względu na stan budowy. Próbujemy jakoś rozumieć te  ich pragnienia, bo sami wobec kolegiaty mamy podobne emocje.

    W parafii jest też odsetek par niesakramentalnych, najczęściej dotyczą one tzw. małżeństw na próbę, ludzi młodych, którzy nie potrafią podjąć decyzji o przysiędze sakramentalnej. Podejmowany jest z nimi dialog, jakie straty duchowe z tego tytułu ponoszą. Szczególnym świadectwem tego bólu jest Duszpasterstwo Par żyjących w związkach niesakramentalnych, które prowadzimy w parafii od 2000 roku.
 
    Posługa wobec cierpiących, chorych i niepełnosprawnych sprawowana przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża  jest przywilejem, powiedziałbym nadzwyczajną łaską  dla potrzebujących z naszej parafii. Nie zapominamy o chorych, w każdy I piątek miesiąca, odwiedzamy ich, rezerwując całe dopołudnie, nie tylko aby udzielić komunię, ale mieć czas na serdeczną rozmowę. 

    Rekolekcje parafialne gromadzą nas liczniej niż w zwykłe dni. Właściwie należało by powiedzieć, że w kaplicy Domu Chorych rekolekcje przezywamy permanentnie, kalendarz turnusów rehabilitacyjnych jest napięty przez cały rok,  przy każdej więc  Eucharystii  jest głoszona homilia, Mamy okazję do spotkań z różnymi propozycjami  : poprzez filmy religijne, prelekcję, występy artystyczne, konferencję , które organizuję wspólnota SODiC i CVS . 

grupy duszpasterskie (-)


    Ważnym nerwem parafialnego organizmu Rada Duszpasterska, która pomaga w interpretacji „znaków czasu” w naszej wspólnocie, reprezentująca mieszkańców wszystkich miejscowości. Wprawdzie Rada zakończyła swoja kadencję, przed nami nowe wybory. Ale ich pomysły przyniosły wymierny skutek , choćby co miesięczna ofiara rodzinna , o której jeszcze pozwolę jeszcze powiedzieć. Pragnę wspomnieć najbliższych współpracowników : Pana organistę Norberta Nadymusa, który niezwykle głęboko dba o piękno liturgii,  świeckich : szafarzy Najświętszego Sakramentu p. Grzegorz Mosek i p. Józef Melski (szczerze oddani praktycznie na każde zawołanie), a także prezes PZ „Caritas” p. Teresa Długosz. Caritas istnieje w parafii od 1999 roku. Nieprzeliczony jest czas ich pracy, a także środki pomocy, które organizują: m.in. bank żywności, pomoc rzeczowa, akcje na święta, a także fundusz nagród dla dzieci w corocznych edycjach „Biegu na orientację z mapą”, w którym bierze udział około 80 dzieci. W parafii spotykają się członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich praktycznie z całego rejonu. Co poniedziałkowe konferencje z zakresu życia wewnętrznego są realną propozycją dla wszystkich szukających duchowości. 

    Od początku roku duszpasterskiego w Kolegiacie swoje poczytne  miejsce ma chór Magnificat pod dyrekcją Lidii Słotwińskiej, upiększający i dzisiejsza liturgie, który intensywnie ćwiczy dwa razy tygodniu i ciągle zaprasza chętnych do tej formy chwalenia Pana Boga. Przez dwa lata w podobnej konwencji podjęta była próba stworzenia Akademii śpiewu zespołowego dla dziewcząt ze szkól podstawowych i gimnazjalnych. Mimo głębokiego starania i niezwykłej atmosfery nie udaje się na razie kontynuować tego projektu, ale liczymy, że formuła dziecięcej scholii kiedyś się rozwinie.

    Na wielkie święta powoływana jest tzw. „Świąteczna schola kolegiacka” pod przewodnictwem profesjonalnych muzyków, która gromadzi nawet do 30 osób. Posługę proklamacji Słowa pełnią lektorzy i dziewczęca służba lektorska, aktywna także w kościołach filialnych, ze swoimi dyżurami i formacją. Modlą się róże Żywego różańca. Ministranci z trzech kościołów tez tworzą wspólnotę, i są dyspozycyjni by służyć przy ważnych uroczystościach i nie tylko.  Niestety na terenie parafii, nie ma obecnie szkół poziomu podstawowego, dlatego katecheza dzieci pierwszokomunijnych przyjęła formułę comiesięcznych spotkań trwających po dwie godziny z nauką śpiewu, katechezą, zabawą i herbatą. Budujemy w ten sposób integrację dla dzieci prawie z czterech gmin.

stan gospodarczy parafii (-)

    Oprócz poparcia społecznego, życzliwości decydentów i Opatrzności Bożej i wielkich środków jakie udaje się pozyskać dla odbudowy kolegiaty,  naszą małą wspólnotę udało się zintegrować przy wspólnym pomyśle tzw. Rodzinnej ofiary na kaplice serca Jezusa. W ciągu czterech lat ponad 100   aktywnych rodzin w tym także osoby samotne, przez ten wdowi grosz, składany co miesiąc do wydrukowanych kopert pozwolił na całkowicie wyremontowanie kaplicy w uzbieranej kwocie 80 tys. zł. Ta zbiórka wciąż jest aktywna, bo po zakończenie tego zadania , zbierane ofiary przeznaczamy na zakup organ wirtualnych , potrzebnych do upiększenia liturgii.  Zebrane jest około 4o tysięcy przez parafian, ale jedna z rodzin spoza parafii, wcale nie ponad zamożna, zwyczajna ,  pozostając  anonimową -  na ten cel przeznaczyła własne oszczędności 50 tysięcy złotych, jako przykład bezinteresownej fundacji. Specjalnie chciałbym się tu zatrzymać, bo w związku z ta informacją lokalna gazeta wyraziła zadziwienie , że wydaje się niemożliwie, aby mogły zaistniały takie gesty. Być może dzisiaj ta rodzina jest obecna, proszę więc pozwolić , że  w obecności naszego Pasterza szczerze wszystkim podziękuję za  te dary. 

    Podobne zadania udaje się także realizować we wspólnotach wiejskich parafii. Świetlanym przykładem jest wybudowany kościół w Sobczycach znany Ks. Biskupowi już z nowymi witrażami, które także dzisiaj Ksiądz Biskup oglądał. W Grodźcu Małym także z ofiarności wielu parafian udało, wyremontować wnętrze, a przygotowujemy się do utwardzenia drogi procesyjnej także przez podobną zbiórkę środków.

niedomagania w poszczególnych wspólnotach (-)

    Ekscelencjo, Ks. Biskupie, jak w każdej wspólnocie jest w nas wiele pragnień, życzeń i oczekiwań. Ciągle poszukujemy pomysłu na większą liczbę uczestnictwa w Eucharystii tych, którzy mieszkają w granicach parafii. Wiemy też, że naszą docelową świątynią stanie się kolegiata. Dzisiaj korzystając z gościnności u Cichych Pracowników Krzyża nie możemy rozbudowywać częstotliwości dodatkowych nabożeństw. Podobnie  - odległości między wioskami powodują, że trudno spajać i zachęcać do udziału w propozycjach  dla duszpasterstw specjalistycznych , choćby jak w przypadku unikalnej grupy Katechizm Caffe , gdzie w każdy piątek od Roku Wiary, dajemy szansę do wspólnej  lektury  KKK, przy dobrej kawie, stąd nazwa.  Mimo początkowego entuzjazmu , bywało nawet do 40 osób,  dzisiaj wiernych jest kilkanaście. Obserwuję, jak niełatwo kandydatom do Sakramentu Bierzmowania mieszkającym poza miastem np. po lekcjach z Głogowa przyjechać z powrotem do Głogowa w późniejszym czasie, dlatego spotkania la nich organizujemy niedzielę. 

    Odzwierciedlając pewnie sytuację religijną w naszym kraju, bolejemy nad słabym uczestnictwem w co miesięcznych spowiedziach, otwartością na formację dla ludzi dojrzałych, czy zbyt łatwe zgadzanie się na małżeństwa na próbę. 

plany na przyszłość (-)


    Ekscelencjo 
Jesteśmy jednak pełni nadziei, że skoro za naszego pokolenia oglądamy „zmartwychwstanie” naszej świątyni,  to  doczekamy finału jej odbudowy, że będziemy mogli się spotykać w pięknym  duchowo wnętrzu i marzymy o żywym ośrodku duchowości , atak ze propozycjach  w kształtowaniu kultury na wysokim „poziomie. Już teraz otwieramy się na różne wydarzenia, koncerty i prezentacje artystyczne, które przystoją temu miejscu. Skoro przez wieki nawet kardynałowie rzymscy pragnęli być archidiakonami kapituły kolegiaty głogowskiej, to nas zobowiązuje do przestrzegania tej tradycji i pokazywania pięknej historii tego kościoła i żyjącej w jej cieniu wspólnoty dla przyszłych pokoleń.

J.E.Ks.Bp.Tadeusz Lityński odwiedził parafię Wniebowzięcia NMP a ramach wizytacji kanonicznej. To spotkanie obfitowało w wiele wydarzeń, które można podejrzeć w załączonej galerii. Tekst oficjalnego sprawozdania jest wprawdzie długi , ale zamieszcza wszystko co dotyczy ostatnich lat życia naszej wspólnoty. Ks proboszcz Rafał dziękuję wszystkim , którzy uczestniczyli we mszach i słuchali homilii ks. Biskupa w kościołach filialnych, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali, aby godnie przyjąć dostojnego gościa . 

Niedziela 26.03

Nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach świętych

8.00, 12.30 - Kaplica kolegiacka
9.30  - Grodziec Mały
11.00 - Sobczyce 
17.00 – „Gorzkie żale” kaplica kolegiacka


Poniedziałek 27.03

Godz. 16.00 – Sobczyce  - Msza z nauka rekolekcyjną
Godz. 17.00 – Grodziec Mały -  Msza z nauka rekolekcyjną
Godz. 18.00 – Kaplica Głogów - Msza z nauka rekolekcyjną


Wtorek 28.03


Godz.16.00 – Sobczyce – Droga krzyżowa + nauka rekolekcyjna + komunia święta
Godz. 17.00 – Grodziec Mały -  Droga krzyżowa + nauka rekolekcyjna + komunia święta 
Godz. 18.00 – Kaplica Głogów – Msza z nauką rekolekcyjną

 

Środa 29.03 ( dzień bez nauk rekolekcyjnych) 

Godz. 18.00– Kaplica Głogów –  Nowenna i Msza św. 
Godz. 19.00 – Film w tematyce rekolekcyjnej – sala projekcyjna w Domu Uzdrowienia Chorych 

 

Czwartek 30.03 – dzień spowiedzi 
 

​Sobczyce


Godz. 15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu Koronka do miłosierdzia Bożego
Od godz. 15.15 – Spowiedź 
Godz. 15.45 – Gorzkie żale + Komunia święta


Grodziec Mały


Od godz. 16.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Spowiedź 
Godz. 16.45 – Gorzkie żale + Komunia święta


Kolegiata


Godz. 16.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu (koronka do Miłosierdzia Bożego) 
Godz. 17.00 - spowiedź ( adoracja w ciszy)
Godz. 17.30 - Różaniec
Godz. 18.00 - Msza Święta na zakończenie spowiedzi. 

Piątek  31.03


od godz. 9.00 -  sprzątanie kolegiaty przed wizytacją  ks. Biskupa i świętami
godz. 17.30   Droga Krzyżowa multimedialna 

2 kwietnia nasza parafię odwiedzi Ks. Biskup Tadeusz w ramach wizytacji kanonicznej. Plan spotkania dostępny jest w dziale Zaproszenia.  Ostatnia wizytacja odbyła sie w roku 2010 i przewodniczył jej ks. Bp Stefan Regmunt. Jak wtedy było ? Kilka reminiscencji.