Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W pierwszym tygodniu Adwentu ks. proboszcz Rafał Zendran przewodniczył  rekolekcjom  w polskiej misji katolickiej w uprzemysłowionej części Wielkiej Brytanii, do której uczęszcza wielu Polaków zarówno z  starej i nowej emigracji.
Podjęta została również tematyka dla małżeństw niesakramentalnych. 


Proboszcz parafii w Coventry, wieloletni duszpasterz Afryki i dyrektor laikatu misyjnego ks. Ks. Romuald Szczodrowski, był także przewodnikiem nie tylko we wszystkich zagadnieniach związanych z prowadzeniem ciekawej parafii, ale miał także czas, aby pokazać parę ciekawych miejsc. Jednym z nich było Muzeum Transportu, a także Stratford miasto narodzin Wiliama Szekspira.

Inspiratorem zaproszenia była rodzina Państwa Łakomiec, pochodząca z naszej parafii, która  obecnie zamieszkuje w Anglii.
​Ks. proboszcz Rafał Z. odwiedził dzieci w polskiej  szkole „sobotniej” , a także chorych, dał się także rozpoznać innym mieszkańcom pochodzącym z Głogowa. 
Członkowie rady parafialnej w wtorek 28 listopada po raz pierwszy odbyli swoja sesję plenarną. Złożona została przez wszystkich przysięga na Biblię, a także został odczytany dekret Ks. Biskupa, w jaki sposób Rada ma funkcjonować. Przedstawiciele poszczególnych wiosek i miasta Głogowa wchodzących w skład parafii kolegiackiej dowiedzieli się o sytuacji duszpasterskiej i materialnej wspólnoty. Podjęto dyskusje w sprawie formuły składek przy poszczególnych kościołach, a także w jaki sposób należałby dbać o świątynię rozważając różne warianty zaangażowania poszczególnych rodzin. Po sprawozdaniu proboszcza wszyscy dowiedzieli się także o nadchodzących inwestycjach i planowanych zakupach.

 

Obecnie stan składek wynosi :

•         Cegiełka na ofiarę rodzinną przy kolegiacie – regularnie wpłacający około 50-55 rodzin od września 2017 r. uzbierana kwota: 3.880,00 zł

•         Składki Sobczyce + Krzekotówek – uzbierana kwota 12.513,00 zł ( Bez rozliczenia malowania kościoła )

•         Składka w Grodziec Mały: 16.920,00


Radni zwrócili uwagę na doprecyzowanie celu zbiórki np. w Głogowie czego efektem będzie określenie celu : meble do nowej zakrystii ,a  w Grodźcu na remont zewnętrzny kościoła

 

Trwają prace przy wylewaniu posadzek i równaniu poziomów pod przyszły kamień , który ma pokryć podłogi kolegiaty. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków posadzki maja być wyłożone płytami z piaskowca. Remontowana także jest krypta grzebalną pod kaplicą Matki Bożej.


Msze święte w tym dniu w parafii kolegiackiej: 

  8.00 – Kaplica Domu uzdrowienia Chorych (tylko jedna msza)

  9.30 – Msza Św. na cmentarzu parafialnym w Grodźcu, poświęcenie nowych pomników( ks Rafał )

  9.30 - Modlitwa na cmentarzu w Rapocinie ( Ks Radosław)

10.00 – Msza Święta w Sobczycach.

Na cmentarzu w Grodźcu Małym będzie zbierana kwesta na rzecz utrzymania cmentarza w czystości. Woluntariusze będą nosili specjalne identyfikatory i rekrutować się będą ze wspólnoty dziewczęcej służby lektorskiej, kandydatów do bierzmowania, jak i ministrantów z naszego kościoła. Za każde wsparcie akcji składamy serdeczne Bóg zapłać. Akcja rozpocznie się już o godz. 8.00. 

   

 Msze na cmentarzach miejskich Głogowa: 

•          cmentarz przy ul Legnickiej o godz.15.00, a następnie procesja 

•          cmentarz w Brzostowe o godz. 12.30 wyruszy procesja spod bramy, a następnie msza święta;

•          cmentarz w Nosocicach – msza o godz. 11.00.

  

Dzień Zaduszny 2 listopada 

Kaplica kolegiacka – msza o godz.9.00 i 18.00

Sobczyce – msza o godz. 10.00, następnie przejazd na cmentarz w Moszowicach i poświęcenie grobów wraz z „wypominkami za zmarłych”.

Grodziec Mały – msza o godz. 17.00.

 

Od początku roku szkolnego , przygotowanie do sakramentu bierzmowania zmieniło swoja formułę. Od teraz przygotowuj asie uczniowie klas VII, aby w klasie VIII zostać naznaczonym przez Księdza Biskupa olejem krzyżma , jako znak dojrzałości chrześcijańskiej. Jednocześnie w tym roku szkolnym, takie samo przygotowanie rozpoczęli uczniowie klas II gimnazjum. Wszyscy publicznie złożyli deklarację i obiecali, że chętnie otworzą się na ten czas odkrywania wiary, która powinna „przejść” z okresu dzieciństwa do bardziej dojrzałej. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Kandydaci zaproszenia są także do przygotowania dnia skupienia w Adwencie i drogi krzyżowej w Wielkim Poście.