Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Po raz trzeci zostanie odprawiona msza św. polowa za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych lezących na rapocińskim cmentarzu. Już teraz zapraszamy na to duchowe spotkanie w wigilię wspomnienia św. Wawrzyńca ( patrona kościoła), w piątek 9.08 Mszę rozpoczniemy  popołudniową porą o godz. 17.00, a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki.


Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z l297 roku (Rapozin). Proboszczem w tym czasie był niejaki Gottfridus. Parafia Rapocin p.w. św. Wawrzyńca należała od najdawniejszych czasów do archidiakonatu głogowskiego (jednego z 4 na Śląsku). Od l307 r. do sekularyzacji (l8l0 r.) Rapocin należał do zakonu klarysek w Głogowie.

Obecna postać kościoła pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Do dziś zachowały się w nim gotyckie okna, portale oraz blendy zdobiące prezbiterium. Kościół zbudowany jest z cegieł o układzie gotyckim. Jest to jednonawowa budowla z wieżą od zachodu, na której wisiał dzwon pochodzący z l498 r. i prostokątnym prezbiterium od wschodu, do którego przylega od północy zakrystia (z l896 r.), od południa kaplica, a do nawy kruchta wejściowa. Prezbiterium i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi, natomiast nawa - stropem.
 

Po zlikwidowaniu wsi Rapocin, kościół został zabezpieczony, a wejścia i okna zamurowane, ale w chwili obecnej widać niebezpieczne spękania a sam strop w kilku miejscach jest zawalony po przez sukcesywna dewastację budynku przez dewastatorów.

Obecnie trwają parce porządkujące to miejsce z próba zabezpieczenia samego budynku, jak i terenu cmentarza.

Kancelaria parafialna w dniach 1-15.lipca br. będzie działać w ograniczonych czynnościach

Wszystkie sprawy związane z sakramentami : małżeństwa, chrzty, komunie proszę załatwiać po 15.07

Drobne sprawy kancelaryjne : odbiór metryki, kartki na spowiedź, kartki dla chrzestnych proszę załatwiać z siostrami Cichych Pracowników Krzyża  lub z ks. Januszem w Domu Uzdrowienia Chorych (naprzeciw kolegiaty) pod numerem 76 833 32 97

Pogrzeby i wyjazdy do chorych z namaszczeniem chorych proszę załatwiać w trybie pilnym jak wyżej czyli kontakt z siostrami Cichych Pracowników Krzyża , lub z ks. Januszem w Domu Uzdrowienia Chorych

W niedziele 23 czerwca br. podczas Sumy o godz. 12.30 ks A. Walkowiak sprawował swoja mszę jubileuszową z okazji 50 rocznicy przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

Ks Aleksander był pierwszym proboszczem kolegiaty po wojnie. kiedy musiał opuścić nieistniejącą już parafie Rapocin i przenieść się na Odrzysko.

Wdzięczni parafianie złożyli życzenia.

Delegacje z kościołów filialnych z Grodźca Małego i Sobczyc przypomniały obecność ks Jubilata w latach osiemdziesiątych w posłudze duszpasterskiej dla tej parafii , która z trudem podejmowała ideę odbudowy kolegiaty. Uroczystość uświetnił Chór Magnificat. 

  • Każdy może dokonać rejestracji siebie, jako potencjalnego Dawca Szpiku

  • Miejsce i czas akcji –niedziela 16 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Kolegiacie

  • Wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji

  • Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wykazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka

  • Pomagamy 5 - cio letniej Mai, która od urodzenia cierpi na małopłytkowość. Choroba została zorganizowana niespełna miesiąc temu. Od tego czasu dziewczynka przebywa często w szpitalu, gdzie dzielnie znosi wszystkie badania i przygotowania do chemii.

  • Pamiętamy, że my zostając Dawcą nic nie tracimy, a Maja może odzyskać to, co najważniejsze Zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo.