Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Będąc w cyklu Jubileuszu 900 - lecia Kapituły Glogowskiej , prezentujemy wstęp pracy doktorskiej ks. Prof. Henryka Gerlica pt. "Kapituła Głogowska w dobie Piastowskiej i Jagielońskiej (1120-1526)".  Praca ukazała się w roku 1993 i jest już trudna do zdobycia. Ksiądz H. Gerlic pracuje obecnie nad druga częścią historii Kapituły Głogowskiej - od roku 1527, aż do jej rozwiązania w roku 1810. Trzymamy kciuki !





Msze niedzielne w najbliższą niedziele  17.05 zarówno o godz. 8.00 i 12.30 zostaną odprawione na zewnątrz kościoła. Ołtarz będzie umieszczony w wieży kolegiaty od jej frontu. Jest to konieczne ze względu na prowadzone prace przy posadzce w  wnętrzu świątyni i pokrycie jej specjalną preparatem, który długo schnie. Zachęcamy do zabrania własnego siedziska turystycznego , ilość krzeseł będzie ograniczona.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy monetę okolicznościową o nominale „Jeden Grosz Kolegiacki”, która została wydana w 2020 roku przy okazji 900-lecia powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie.

Moneta o średnicy 28 mm, została wybita z polskiej miedzi w ograniczonym nakładzie. Na awersie monety znajduje się dzisiejszy widok najstarszej głogowskiej świątyni (wg proj. Kingi Domańskiej) i otoczony napisem: „Głogów – Kapituła Kolegiacka 1120-2020”. Rewers zawiera cyfrę „Jeden” połączoną z literą „G”, nawiązującą do Głogowa. Całość otacza napis: „Grosz Kolegiacki bity z Polskiej Miedzi”.

Moneta, znajdująca się w ochronnym kapslu i wpięta w okolicznościową książeczkę, jest cegiełką na pozyskanie wiernej rekonstrukcji obrazu Lucasa Cranacha „Madonna z Dzieciątkiem” z 1518 roku, wywiezionego z głogowskiej kolegiaty pod koniec II wojny światowej i do dziś znajdującego się na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Prezentowana moneta, to kolejny po kalendarzu element, popularyzujący głogowską świątynię i jej Wielki Jubileusz. Inicjatorami i koordynatorami projektu są Zdzisław Błażejewski i Dariusz Czaja. Zbiórkę prowadzi oddział Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.

Monety będą rozprowadzane po niedzielnych Mszach Świętych przy kolegiacie. W zależności od obecnej sytuacji - w przyszłości również w innych punktach Głogowa.


Od przyszłej niedzieli 26.04 wg nowych obostrzeń i zaleceń rządowych, w kościele może przebywać jedna osoba na 15 m kwadratowych.  Z obliczeń wynika, ze w Kolegiacie w jednej ławce mogą usiać dwie osoby, co druga ławka wolna. (ławek w nawie głównej jest 36,  czyli teoretycznie może zasiąść – 36 osób), w nawach bocznych wraz z miejscami stojącymi podobnie 25 i 25 osób . Co razem daje możliwość uczestnictwa około 90 osób podczas mszy. Zapraszamy, także na zewnątrz, gdyby było gęsto, będzie włączone nagłośnienie. Osoby uczestniczą w liturgii w maseczkach, oprócz celebransa. Komunia udzielana będzie  na rękę. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego z dnia 26 marca br., biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, wszystkie uroczystości pierwszokomunijne (grupowe i indywidualne) w diecezji zostały odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół. Proboszcz będzie w kontakcie sms. lub telefonicznym. Także sprawy kancelaryjne załatwiane będą po umówieniu telefonicznym 722 322 122

Najmilsza Wspólnoto Kolegiaty , Parafianie, Goście , Przyjaciele !

Wszyscy doświadczamy całkowitego ogołocenia.

Nie ma wspólnych celebracji, nie ma dostępu do komunii, nie możemy przekazać sobie znaku pokoju, ani tak  zwyczajnie się do siebie przytulić.

Jezus w tych dniach był i jest ogołocony.

Ale zaprowadza nas do czegoś , czego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.

I to jest największa siła ! Z wiary.

Której nie pokona żaden wirus zła !

Kontemplujmy to.

Życzy pasterz  x Rafał,

 

PS.

Prezent dla nas wszystkich od  świątecznej scholii kolegiackiej, która mimo, że jej nie będzie i tak jest z nami.

„Wysławiajcie Pana wszyscy słudzy Jego”

Autor: Piotr Nazaruk

Fortepian i miks dźwięku: Mirosław Kuba Kaczmarek

Miks obrazu: Jakub Wantuła

 

KLIKNIJ W OBRAZEK