Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Tata ksiedza Radosława Horbatowskiego został pochowany na cmentarzu  w Kotli, wcześniej w głogowsksiej kolegiacie odbyła sie msza żałobna pod przewodnictwem ks. Bp. Pawła Sochy i w koncelebrze ponad 50 kapłanów. Delegacje z parafii Kwielice, Białołęka, a także parafianie z Kolegiaty i miejscowości filialnych szczerze modlili się, ofarujac duszę śp Zbigniewa Panu Bogu. Przybyły także delegacje  Centrum Ochotników Cierpienia , zarówno z Głogowa, Gdańka i Bydgoszczy.

Groźny wiatr spowodował uszkodzenia dachu, które stało się realnym zagrożeniem, dla przechodzonych i przejeżdżających kolo kolegiaty rankiem w poniedziałek 24 lutego. Potężny kawał zespolonej miedzianej blachy o wielkości 6 m kwadratowych zawisł na rynnach.

Potrzebna była interwencja Straży Pożarnej i specjalistów. Uszkadzaną blachę zdjęto do naprawy, a dach zabezpieczono przed warunkami atmosferycznymi. 

W piątek 27.12.2019 w kolegiacie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pt.„Głogowskie zabytki – kolegiata” organizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Wydarzenie to połączone było z wernisażem pokonkursowej wystawy i prezentacją kalendarza. A całość jest jednym z wydarzeń w ramach obchodów 900-lecia utworzenia Kapituły Kolegiackiej.

Jury konkursowe w składzie: Barbara Popiel, Piotr Gajek, Kamil Stobryń i Dariusz Czaja (przewodniczący) zdecydowało o przyznaniu nagród za miejsca I, II i III oraz wyróżnień:

– I miejsce – Maciej BAS
– II miejsce – Xeniya BRIK
– III miejsce – Tomasz MATUSZAK

Wyróżnienia:
– Krystyna PRUCHNIEWSKA
– Marta DYTWIŃSKA – GAWROŃSKA

Każdy z uczestników, obok dyplomów i nagród, otrzymał również kalendarz z konkursowymi fotografiami. To wyjątkowe wydawnictwo miała okazję również nabyć licznie zgromadzona publiczność.

A wszyscy zainteresowani nabyciem kalendarza mogą uczynić to w parafii kolegiackiej, gdzie wydawnictwo jest rozprowadzane do wyczerpania nakładu. Natomiast wystawę zdjęć można obejrzeć w kolegiacie do 6 stycznia 2020 roku.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów oraz głogowskie przedsiębiorstwo „Sobota Sp. z o.o.”. Wystawa powstała przy pomocy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.