Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W związku z ogłoszoną pandemią korony-wirusa i odpowiadając na apel Episkopatu Polski ogłaszamy :

 •     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,  udzielena zostaje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

    a. osobom w podeszłym wieku,

    b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

    c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

    d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 •     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 •     W Kolegiacie głogowskiej Msze  św. odprawiane będą o godz.8.00, 12,30 i 17.00

 •     Zamiast popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali , będzie odprawiana dodatkowa msza popołudniowa (recytowana , w ciszy ) o godz. 17.00

 •     Gorzkie żale będą odprawiane w Kolegiacie rano o 7.45

 •     Komunię świętą będzie można przyjąć do ust lub też na rękę  wg uznania zgodnie z normami liturgicznymi. (będziemy o nich przypominać w czasie liturgii)

 •     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 •     Przy wejściu do kościoła postaramy się umieścić zasobniki z środkami dezynfekującymi ( prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk)

 •     Apelujemy, aby osoby z objawami infekcji, przeziębione, kaszlące w miarę możliwości były oddalone przynajmniej kilka metrów od siedzących w ławkach.

 •    Nie będzie spotkania dzieci I komunijnych w sobotę 14.03

 •   Nie bedzie spotkan w ramach "Katechizm Caffe" do odwołania

 •   Kancelaria parafialna będzie czynna w środę po godz. 19.00-20.30 i w sobotę między 9.00 a 10.00

 

ks. Rafał Zendran proboszcz

Tata ksiedza Radosława Horbatowskiego został pochowany na cmentarzu  w Kotli, wcześniej w głogowsksiej kolegiacie odbyła sie msza żałobna pod przewodnictwem ks. Bp. Pawła Sochy i w koncelebrze ponad 50 kapłanów. Delegacje z parafii Kwielice, Białołęka, a także parafianie z Kolegiaty i miejscowości filialnych szczerze modlili się, ofarujac duszę śp Zbigniewa Panu Bogu. Przybyły także delegacje  Centrum Ochotników Cierpienia , zarówno z Głogowa, Gdańka i Bydgoszczy.

Groźny wiatr spowodował uszkodzenia dachu, które stało się realnym zagrożeniem, dla przechodzonych i przejeżdżających kolo kolegiaty rankiem w poniedziałek 24 lutego. Potężny kawał zespolonej miedzianej blachy o wielkości 6 m kwadratowych zawisł na rynnach.

Potrzebna była interwencja Straży Pożarnej i specjalistów. Uszkadzaną blachę zdjęto do naprawy, a dach zabezpieczono przed warunkami atmosferycznymi. 

W piątek 27.12.2019 w kolegiacie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pt.„Głogowskie zabytki – kolegiata” organizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Wydarzenie to połączone było z wernisażem pokonkursowej wystawy i prezentacją kalendarza. A całość jest jednym z wydarzeń w ramach obchodów 900-lecia utworzenia Kapituły Kolegiackiej.

Jury konkursowe w składzie: Barbara Popiel, Piotr Gajek, Kamil Stobryń i Dariusz Czaja (przewodniczący) zdecydowało o przyznaniu nagród za miejsca I, II i III oraz wyróżnień:

– I miejsce – Maciej BAS
– II miejsce – Xeniya BRIK
– III miejsce – Tomasz MATUSZAK

Wyróżnienia:
– Krystyna PRUCHNIEWSKA
– Marta DYTWIŃSKA – GAWROŃSKA

Każdy z uczestników, obok dyplomów i nagród, otrzymał również kalendarz z konkursowymi fotografiami. To wyjątkowe wydawnictwo miała okazję również nabyć licznie zgromadzona publiczność.

A wszyscy zainteresowani nabyciem kalendarza mogą uczynić to w parafii kolegiackiej, gdzie wydawnictwo jest rozprowadzane do wyczerpania nakładu. Natomiast wystawę zdjęć można obejrzeć w kolegiacie do 6 stycznia 2020 roku.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów oraz głogowskie przedsiębiorstwo „Sobota Sp. z o.o.”. Wystawa powstała przy pomocy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.