Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie zaprasza w dniu 27.09.2020 roku o godz. 18.00 na „Koncert muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej 2020” , który odbędzie się w Kolegiacie z okazji 900 lecia Kapituły Kolegiackiej.  


Na koncercie wystąpią: prof. dr hab. Bogusław Raba - na organach z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i  Akademii Muzycznej we Wrocławiu   i dr hab. Marek Nahajowski – na fletach podłużnych z Akademii Muzycznej w Łodzi.  W Programie koncertu usłyszymy utwory muzyki ze słynnego średniowiecznego manuskryptu  związanego z Głogowską Kolegiatą „Glogauer Liederbuch” („Śpiewnik Głogowski”) oraz znane utwory koncertowe Jana Sebastiana Bacha, Felixsa Mendelsona – Bartholdego, Detricha Buxtehude, Charlesa Tournemie , Diego Ortiza, Jacoba von Eycka i Giovaniego Batisty Cima.


Ze względów epidemiologicznych dla zachowania bezpieczeństwa uczestników, zachowania odstępu społecznego przewidywana ilość miejsc w Kolegiacie jest ograniczona do 300 osób. Uczestników koncertu obowiązują maseczki lub przyłbice, złożenie specjalnego oświadczenia, dezynfekcja dłoni i pomiar temperatury zgodnie z „Regulaminem koncertów muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej 2020” umieszczonych na stronach internetowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej  www.tzglogow.pl  i Głogowskiej Kolegiaty  www.kolegiata.com.pl


Zaproszenia – wejściówki będą rozprowadzane w Kolegiacie po zakończonych mszach św. w niedzielę  20.09.2020 o godz. 8.00 i 12.30 oraz w dni powszednie po mszy św. o godz.18.00


Koncert Jubileuszowy z okazji 900 lecia Kolegiaty Głogowskiej  jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Miejskiej Głogów i Powiatu Głogowskiego.

Regulamin uczestnictwa w koncercie
Oświadczenie o stanie zdrowia COVID

Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami (powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi ).

Takie nabożeństwo odbyło się 14 września  w kaplicy Najśw. Sakramentu w kolegiacie głogowskiej.

Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji jest pięknym aktem duchowym , który będzie miła co miesięczną kontynuacje.

Pierwsze wspólnota modlitwa zgromadziła ponad 40 osób.

Przygotowaniem frontu robot do ściągnięcia fresku z kaplicy cmentarnej w Rapocinie rozpoczęła się operacja logistyczna w celu uratowania historycznego malowidła Jezusa w Ogrójcu.

Za całość odpowiedzialna jest ekipa naukowców i studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Obraz zostanie zdjęty ze ściany specjalną techniką , a następnie odrestaurowany. Swoje miejsce znajdzie docelowo w głogowskiej kolegiacie. 


Mszy dożynkowej przewodniczył ks Prałat Ryszard Dobrołowicz, a liturgię oprawił zespól Grodzianki z Iskierkami.

Chleb wniesiony w procesji z darami, został potem podzielony między wszystkich uczestników liturgii.