NIEDZIELA 02.04.2017

Godz. 9.00  Msza dla wspólnoty Grodźca Małego 
Godz. 9.30  Przywitanie Ks. Biskupa w Kościele w Grodźcu Małym  

 • powitanie przez przedstawicieli wioski 

 • Słowo ks. Biskupa 

Godz. 10.00 – Odwiedziny osoby chorej w Grodźcu Małym.

 • Przejazd ks. Biskupa do Sobczyc 

Godz. 10.00  -  Msza dla wspólnoty Sobczyce
Godz. 10.30 – Powitanie ks. Biskupa w kościele filialnym w Sobczycach 

 • powitanie młodych, członków rady parafialnej z trzech miejscowości: Sobczyce, Krzekotówek, Zabiele

 • Słowo ks. Biskupa w kościele 

 • Przejście procesyjne do nowo wyremontowanej historycznej kaplicy w centrum wioski  i jej poświęcenie. 

Godz. 11.15 – Po spotkaniu ze wspólnotą w Sobczycach 

 • przejazd przez wioskę Zabiele i krótkie nawiedzenie Groty MB i błogosławieństwo dla społeczności wioski. 

 • nawiedzenie nieczynnego kościoła i cmentarza w Rapocinie 

 • przygotowanie do centralnej Eucharystii w kolegiacie

Godz. 12.30Msza Święta z rytem powitania Ks. Biskupa w drzwiach Kolegiaty

 • powitanie przez rodzinę w imieniu parafian, powitanie i sprawozdanie proboszcza

 • procesja z darami : Caritas, młodzież, Katechizm Caffe, CVS

Godz. 14.00Obiad w gronie kapłańskim 

 • Po obiedzie wizyta w kancelarii

 • spotkanie z księżmi na plebani

Godz. 16.30 – Spotkanie z aktywnymi parafianami: aula Domu Uzdrowienia Chorych
Godz. 18.00 – Spotkanie z Duszpasterstwem Par Niesakramentalnych 
Godz. 18.30 – Kolacja z osobami zaangażowanymi w odbudowę Kolegiaty