Kampanie dotacyjne

Modeel Bravura L124 - 2 manuały 35 głosów w tym specjalne głosy orkiestrowe(GeniSys VoicesTM)


Opis szczegółowy:

           Prospekt organowy neoregencyjny, architektoniczny, jednosekcyjny, siedmioosiowy. Osadzony na cokole ożywionym płycinami i zwieńczonym gzymsem.
​Złożony z czterech płaskich pól piszczałkowych przedzielonych wyższymi segmentami w formie delikatnie wypukłych wieżyczek. Wieżyczka centralna dwukondygnacyjna, flankowana dwukondygnacyjnymi polami. Pozostałe segmenty jednokondygnacyjne.
Wszystkie człony ujęte w obramienia ramowe. Wieżyczki boczne ujęte lizenami ze zwisami kampanulowymi, wsparte na konsolach. Wieżyczka centralna z wyodrębnioną sekcją quasi-pozytywu w dolnej kondygnacji, wsparta na ornamentalnej konsoli.
Pola piszczałkowe we wszystkich segmentach z wyjątkiem wież bocznych w formie półkolistych arkad. Pola piszczałkowe w wieżach bocznych prostokątne.
Wieżyczki boczne po stronie zewnętrznej ujęte stylizowanymi spływami z pełnoplastycznymi figurami muzykujących aniołków po bokach. Wieżyczka centralna zwieńczona półkoliście zarysowanym gzymsem. W zwieńczeniu wieżyczek bocznych odcinki belkowania i ramiona przerwanego przyczółka. Na wieżyczkach pełnoplastyczne rzeźby muzykujących aniołów: centralna na cokole ponad gzymsem i boczne na ramionach przyczółka.
Kotarki: w górnej kondygnacji wieżyczki centralnej i w dolnych kondygnacjach sąsiadujących z nią segmentów – w formie lambrekinu, w wieżach bocznych – ażurowe z motywem kratownicy, pozostałe – złożone z półkoliście zarysowanej dekoracji ornamentalnej.
​Prospekt flankowany uszakami z motywami kratownicy i wolut. Prospekt malowany na kolor jasnobrązowy. Detal snycerski złocony.