Kampanie dotacyjne

Ofiara na cele kultu religijnego - odbudowa Kolegiaty