W dniach 09-11 czerwca 2017 w Głogowie odbędą się  kolejne REKOLEKCJE DLA PAR NIESKARAMENTALNYCH w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na szukanie komentarza duchowego dla osób  żyjących w związkach niesakramentalnych, 
Rekolekcje rozpoczną się w domu „Uzdrowienia chorych” w Głogowie przy pl. kolegiackim 10, o godz. 18.00 , zakończą się w niedziele obiadem w południe. Koszt  pobytu w domu od osoby 150 zł . Zapewne właściwa zachęta ze strony duszpasterzy może przyczynić się do wzięcia udziału tych małżeństw w rekolekcjach. Pełna informacja o programie na stronie: www.kolegiata.com.pl

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają : 

Ks. Rafał Zendran  - Pl. Kolegiacki 10, 67-200 Głogów  tel. (76) 834 07 10 , tel 722 322 122

Ks. Rafał Zendran 

Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Nieskaramentalnych.