Dzisiaj w niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby hospicjów.
2. Zmiana tajemnic Żywego Różańca za tydzień. Będzie można także zaopatrzyć się w
koperty na comiesięczną zbiórkę „Rodzinna ofiara na kaplicę w kolegiacie
3. Dzisiaj w niedzielę 4.02 spotkania dzieci komunijnych osobno na mszy w Grodźcu
Małym, Sobczycach i o godz. 12.30 dla dzieci z miasta. Obecna będzie Pani z pracowni
alb. Przymiarka dzieci od godz. 11.30 do 12.30 i potem po mszy przymiarka
pozostałych.
4. Dzisiaj także w niedzielę 04.02 spotkanie w ramach Duszpasterstwa Małżeństw
Niesakramentalnych o godz. 16.00 w kaplicy Domu Uzdrowienia Chorych.
5. Studium Katechizm Cafe rozpoczniemy w najbliższy piątek 09.02
6. Za tydzień w niedziele 11.02 spotkanie z nowymi grupami do bierzmowania
 Godz. 14.30 klasy VII – młodzież ze : Sobczyce Zabiele Krzekotówek
 Godz. 16.00 klasy VII - młodzież z : Grodziec i miasto Głogów
 Godz. 17.30 dziewczyny z klas II gimnazjum ( z wszystkich miejscowości) +
dziewczyny z Cebra
 Godz. 19.00. chłopcy z klas II gimnazjum ( z wszystkich miejscowości)
7. W ramach odchodów XXVI Światowego Dnia Chorego w kaplicy szpitalnej w
Głogowie Msza św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta o godz. 11 00 , po niej
spotkanie z chorymi. Uroczystość w niedzielę 11.02