Ogłoszenia parafialne

Podsumowanie ubiegłego i zapowiedzi na nadchodzący tydzień

1. We Czwartek 15 sierpnia zapraszamy na Mszę Odpustową w uroczystość Wniebowzięcia NMP, która rozpocznie się o godz. 12.30 z uroczystą oprawą muzyczną przygotowaną przez chór Magnificat, w obecności pocztów sztandarowych i kompani reprezentacyjnej głogowskiego garnizonu. 

 

2. Msza zostanie odprawiona w kolegiacie. Przewodniczyć jej będzie ks. Stanisław Podfigurny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Po mszy, do wieczora, przy kolegiacie zapraszamy na świętowanie, podczas którego odbędą się: występy zespołów folklorystycznych ziemi głogowskiej i gości, Będzie gotowana zupa kanonicka w największym kotle w Polsce. Ponadto : zawody strzeleckie; blok zabaw dla dzieci (skakańce, gokarty, gry ruchowe, rozgrywki paint bolla świetlnego). Przez cały dzień będzie można nawiedzać Kolegiatę. Ponad 90 organizacji pozarządowych będzie  prezentować swoją działalność. O godz. 18.00 rozpocznie się koncert zespołu Naaman.

 

3. Wejście na wieże kolegiacką, będzie nadzorowanie przez OSP Serby. Serdecznie zapraszamy 

 

4. W tym dniu jedyna msza w kolegiacie o 12.30 , W Grodźcu Małym msza o godz. 9.00, w Sobczycach o godz. 10.00

 

5. Podczas festynu będą rozprowadzane cegiełki z nagrodami i losowanie eleganckich zegarków w ramach zakupu numerowanej cegiełki.  Prosimy parafian części  miejskiej o przyniesienie do głównego stoiska kolegiackiego upieczonego ciasta, które w poczęstunku przekażemy gościom). Szukamy młodych woluntariuszy do rozprowadzania cegiełek.

 

6. Próba służby liturgicznej o godz. 11.00 przed uroczystą eucharystią. 

 

7. Dziękuję za przygotowanie uroczystości w Rapocinie, to było niezwykła spotkanie po latach,