1. Dzisiaj w święto Miłosierdzia Bożego, prosimy o odmówienie koronki  o godz. 15.00 indywidualnie.

2. Dzisiejsze święto jest ten patronalnym świętem Caritas. Dziękuję PZC za służbę i oddanie.

3. Za tydzień wg nowych obostrzeń i zaleceń rządowych w kościele może przebywać jedna osoba na 15 m kwadratowych. 

4. Z obliczeń wynika, ze w Kolegiacie w jednej ławce mogą usiać dwie osoby, co druga ławka wolna. (ławek w nawie głównej jest 36,  czyli teoretycznie może zasiąść – 36 osób), w nawach bocznych wraz z miejscami stojącymi podobnie 25 i 25 osób . Co razem daje możliwość uczestnictwa około 90 osób podczas mszy. Zapraszamy, także na zewnątrz, gdyby było gęsto, będzie włączone nagłośnienie. Osoby uczestniczą w liturgii w maseczkach, oprócz celebransa. Komunia udzielana będzie  na rękę. 

5. W tygodniu msze będę odprawiane w kaplicy i kolegiacie. ( możliwe dalsze parce przy posadzce , wtedy tylko w kaplicy)

6. Nie będzie w dalszym ciągu mszy w kościołach filialnych w tygodniu. Intencje proszę uzgadniać z proboszczem, będą odprawiane w Głogowie.

7. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego z dnia 26 marca br., biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, wszystkie uroczystości pierwszokomunijne (grupowe i indywidualne) w diecezji zostały odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół. Proboszcz będzie w kontakcie sms. lub telefonicznym.

8. Sprawy kancelaryjne załatwiane będą po umówieniu telefonicznym 722 322 122