Ogłoszenia parafialne

Podsumowanie ubiegłego i zapowiedzi na nadchodzący tydzień

    1. Dzisiaj w niedziele spotkanie dzieci komunijnych na mszy o godz. 12.30. dzieci wraz z rodzicami zapaszmy na krzesła do prezbiterium (w  drugiej części), żeby wykorzystać wszytkę miejsca w kolegiacie. 

    2. W środę przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza św., podczas której modlimy się za Ojczyznę o godz. 18.00. WW tym dniu kancelaria nieczynna 

    3. W piątek, 13 listopada, obchodzimy Święto Męczenników Międzyrzeckich – głównych Patronów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

    4. Zmiana tajemnic różańcowych w Sobczycach

    5. Dziękujemy za uporządkowanie kolegiaty na niedzielę i w przyszłym tygodniu prosimy o pomoc w sobotę mieszkańców Poczdamska 7 o godz. 16.00. 


 + Odszedł śp Prof Olgierd Czerner kustosz kolegiaty, polecamy go w modlitwie 

    1. Zmiana tajemnic różańcowych bezpośrednio po mszy. Jak i zbiórka na kwiaty do kościoła i utrzymania świątyni w czystości. 

    2. Jutro w Dzień Zaduszny 2 listopada  msze odprawiamy wg porządku: 

    • Kolegiata – msza o godz.9.00 i 18.00 
    • Sobczyce – msza o godz. 10.00 ( bez zgromadzenia na cmentarzu, które są zamkniete)
    • Grodziec Mały – msza o godz. 17.00.

    3. W Dzień Zaduszny zapraszamy na nabożeństwo Taize do Kolegiaty na godz. 19.30. Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami (powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi).   Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji 

    4.  Przez miesiąc listopad będziemy wspominać naszych zmarłych w wypominkach, modląc się w Kolegiacie codziennie (rozpoczynamy od wtorku)
    •    podczas różańca o godz. 17.30 przed mszą św.
Grodziec wtorek i piątek  przed mszą o godz. 16.45 
Sobczyce – Przed mszą niedzielna o godz. 11.00

    5. Kurs przedmałżeński w parafii kolegiackiej rozpocznie się w wtorek 3 listopada- Mszą Świętą o godz. 18.00.  w kolegiacie. Spotkanie odbywać się będą w kolegiacie do soboty o godz. 19.00 Nie trzeba zgłaszać chęci uczestnictwa, ani dokonywać specjalnych zapisów. Każda nauka zakończona będzie wydaniem kartki z pieczęcią parafii. Suma tychże kart świadcząca o obecności będzie podstawą do wydania świadectwa ukończenia kursu

    6. W I piątek miesiąca i I sobotę adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00

    7. W piątek 6.11 odwiedziny chorych
 
    8. Za tydzień w niedziele spotkanie dzieci komunijnych na mszy o godz. 12.30. dzieci wraz z rodzicami zapaszmy na krzesła do prezbiterium (w  drugiej części) , zeby wykorzystać wszytkę miejsca w kolegiacie. 

    9. Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych w Sobczycach

    10. Dziękujemy za uporządkowanie kolegiaty na niedzielę i w przyszłym tygodniu prosimy o pomoc w sobotę mieszkańców Poczdamska 7A o godz. 16.00. Grafik zostanie podany za tydzień, bo wracamy do sprzątania kolegiaty klatkami.