Ogłoszenia parafialne

Podsumowanie ubiegłego i zapowiedzi na nadchodzący tydzień


    1. Zapraszamy na mszę św. polową za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych leżących na rapocińskim cmentarzu Zapraszamy na to duchowe spotkanie w przededniu św. Wawrzyńca ( patrona kościoła) dzisiaj w niedzielę o godz. 16.00  a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki. Dziękuje bardzo wszystkim, którzy przygotowali plac i uporządkowali teren przy kościele.

    2. We niedzielę  15 sierpnia zapraszamy na Mszę Odpustową w uroczystość Wniebowzięcia NMP, która rozpocznie się o godz. 12.30 z uroczystą oprawą muzyczną przygotowaną przez chór Magnificat, w obecności pocztów sztandarowych i kompani reprezentacyjnej głogowskiego garnizonu. W tym dniu także msza o godz. 8.00 rano w kolegiacie, w Grodzcy Małym o godz. 9.00, w Sobczycach o godz. 10.00 (porządek świąteczny)

    3. Msza zostanie odprawiona w kolegiacie. Przewodniczyć jej będzie ks. kapelan wojskowej parafii głogowskiej. Po mszy, do wieczora, przy kolegiacie zapraszamy na świętowanie, podczas którego odbędą się: występy zespołów folklorystycznych ziemi głogowskiej i gości, Będzie gotowana zupa kanonicka w największym kotle w Polsce. Ponadto : zawody strzeleckie; blok zabaw dla dzieci (skakańce, gokarty, gry ruchowe, rozgrywki paint bolla świetlnego). Przez cały dzień będzie można nawiedzać Kolegiatę. Ponad 90 organizacji pozarządowych będzie  prezentować swoją działalność. O godz. 18.00 rozpocznie się koncert Kasi Moś..

    4. Wejście na wieże kolegiacką, będzie nadzorowanie przez OSP Serby. Serdecznie zapraszamy.
 
    5. Podczas festynu będą rozprowadzane cegiełki z nagrodami i losowanie eleganckich zegarków w ramach zakupu numerowanej cegiełki.  Prosimy parafian części  miejskiej o przyniesienie do głównego stoiska kolegiackiego upieczonego ciasta, które w poczęstunku przekażemy gościom). Szukamy młodych woluntariuszy do rozprowadzania cegiełek.

    6. Próba służby liturgicznej o godz. 11.30 przed uroczystą eucharystią. 

 

 


    1. Ze względu na prace remontowe msze będą odprawiane w kolegiacie w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

    2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych po mszach porannych i zbiórka na kwiaty

    3. w piątek 6 sierpnia, obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor było wydarzeniem, które umocniło wiarę Apostołów przed Jego męką. Jest t pierwszy piątek miesiąca. Adoracja w kolegiacie prowadzona przez grupę detronizacyjną rozpocznie się o godz. 17.00

    4. Podobnie w sobotę zaprażmy na nabożeństwo I soboty od godz. 17.00 ( spowiedź)

    5. Odwiedziny chorych : w czwartek miejscowości filialne, w piątek - Głogów

    6. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.  

    7. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji i modlitwy o trzeźwość naszego Narodu.

    8. Przygotowujemy się do przeżycia odpustu parafialnego w Uroczystość MB Wniebowziętej (15.08). W tym dniu msze święte według porządku niedzielnego. Podczas festynu będą rozprowadzane losy w ramach loterii fantowej zachęcamy parafian części miejskiej i wiejskiej  o przyniesienie do głównego stoiska kolegiackiego upieczonego ciasta, które w poczęstunku przekażemy gościom).

    9. Zapraszamy na mszę św. polową za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych leżących na rapocińskim cmentarzu Zapraszamy na to duchowe spotkanie w  przededniu św. Wawrzyńca ( patrona kościoła) w przyszłą niedzielę o godz. 16.00  a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki. Dziękuje bardzo wszystkim, którzy przygotowali plac i uporządkowali teren przy kościele.

    10. Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza na „Męski Różaniec” ulicami Głogowa, który odbędzie się w sobotę 7 sierpnia 2021 r. Rozpoczęcie o godz. 10.15 na dziedzińcu przy  kościele Bożego ciała, skąd nastąpi przemarsz przez Stare Miasto na Plac Jana Pawła II. Tam uczestnicy marszu odmówią część różańca z 15-minutowym rozważaniem.