1. Rekolekcje dla mężczyzn
Rekolekcje dla mężczyzn pod hasłem ,,Służąc Bogu i Ojczyźnie'' poprowadzi ks. prałat Jan Sikorski. Rekolekcje odbędą się w ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Długim k. Strzelec Krajeńskich w dniach 23-25 lutego br. (rozpoczęcie w piątek o godz. 17.15, zakończenie w niedzielę o godz. 12.30).
Zgłoszenia obowiązkowe: Janusz – tel. 696-055-229
Informacje: Ireneusz – tel. 663-430-024
Koszt: 140 zł. Opłata na miejscu.


2. Rekolekcje powołaniowe i liturgiczno-powołaniowe
W domu rekolekcyjnym „Jackówka” odbywają się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Są one podzielone dla dwóch grup wiekowych: młodszej (14-17 lat) i starszej (18-30 lat). Terminy najbliższych rekolekcji są następujące:
– dla grupy młodszej: 16-18 marca 2018 r.
– dla grupy starszej: 26-28 stycznia 2018 r.
Koszt 50 zł. Zgłoszenia u ks. Tadeusza Kuźmickiego pod numerem telefonu 722 026 153.
Ponadto, dla określonych dekanatów odbywać się będą rekolekcje liturgiczno-powołaniowe, których przewodni temat brzmi: „Służba liturgiczna w czasie uroczystej Mszy św.”. Terminy rekolekcji dla wybranych dekanatów w drugim semestrze:
– Dekanaty Sława i Lubsko: 9-11 marca 2018 r.
– Dekanaty Nowa Sól i Kożuchów: 27-29 kwietnia 2018 r.
Koszt 80 zł. Kontakt do ks. Tomasza Sałatki: 512 138 958.


3. Pielgrzymka maturzystów
8 kwietnia 2018 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się 40. Pielgrzymka Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Młodzi – powołani”. Do tradycji szkół ponadgimnazjalnych naszej diecezji wszedł już wyjazd młodzieży klas maturalnych do Częstochowy. Prosimy katechetów, księży, wychowawców i nauczycieli, by towarzyszyli młodzieży w przeżyciu tego spotkania z Jezusem i Jego Matką w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasnogórskie Sanktuarium. Na pielgrzymkę obowiązkowo należy zapisywać młodzież poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce „Wydarzenia – Pielgrzymka maturzystów”. Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy.
Plan Pielgrzymki:
 06.00 – Przywitanie Matki Bożej w Jej Cudownym Obrazie. Słowo powitania. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu dla posługujących w czasie pielgrzymki. Eucharystii przewodniczy i homilię głosi diecezjalny duszpasterz młodzieży. Maturzyści uczestniczą we Mszy św. z ks. Biskupem o godz. 11.00.
 06.30 – Czas na osobistą modlitwę, spowiedź, śniadanie
08.00 – Blok modlitewno-konferencyjny:
Aula Św. Józefa – grupa I
Młodzież z dekanatów: Gubin, Krosno Odrzańskie, Łęknica, Rzepin, Sulęcin, Sulechów, Sława, Strzelce Krajeńskie, Szprotawa, Wschowa, Zielona Góra – św. Jadwigi, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego, Zielona Góra – Ducha Świętego
Aula O. Kordeckiego – grupa II
Młodzież z dekanatów: Babimost, Drezdenko, Głogów – św. Mikołaja, Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów – Katedra, Gorzów – Chrystusa Króla, Gorzów – Trójcy Świętej, Kostrzyn, Kożuchów, Lubsko, Nowa Sól, Pszczew, Świebodzin – Miłosierdzia Bożego, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Rokitno, Żagań, Żary.
10.30 – Przejście młodzieży z Auli św. Józefa i o. Kordeckiego do Bazyliki i przygotowanie do Mszy św.
11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego
12.30 – Czas na posiłek, zwiedzanie Jasnej Góry (skarbiec, arsenał, sala rycerska, muzeum, ośrodek powołaniowy) 14.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Bezpośrednio po nabożeństwie akt zawierzenia maturzystów Matce Bożej.


4. Młodzieżowe rekolekcje wielkopostne w Żarach
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachęca młodzież do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się w Żarach. Poprowadzi je asystent diecezjalny KSM, ks. Marcin Bobowicz oraz asystent parafialny KSM z Żar, ks. Mariusz Słaboń.
Termin- 2-4 marca br.
Koszt: 60 zł (nocleg i wyżywienie) + koszty dojazdu.

1. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania 
 

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach: 
 

•         Osoba dorosła po ukończeniu 21. roku życia. 

•        Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 §1 KPK). 

•       Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie). 

•       Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21. roku życia.  

Emigracja młodzieży. 

 

2. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania 
 

•         Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji. 

•         Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej. 

•         Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania. 

•         Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny aktu urodzenia w parafii chrztu. 

•         Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania). 

 

3. Miejsce i czas bierzmowania 
 

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania.
Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na  godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.
O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty.
Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej. 


​Cała Instrukcja oraz wykaz aktualnych parafii formacji jak również terminu najbliższego bierzmowania dla dorosłych jest dostępna na stronie: www.wnk.diecezjazg.pl 

        Pary małżeńskie niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali dzielących ich problemów, zapraszamy na rekolekcje „Dialog we dwoje”, prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie.Rekolekcje odbędą się w dniach 9-11 lutego 2018 r. w domu rekolekcyjnym w Rokitnie. Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje. Informacja o tych rekolekcjach może stać się pomocą podczas wizyty duszpasterskiej w temacie – trudności w komunikacji małżeńskiej.Zgłoszenia, informacje i zapisy pod nr tel. 601 965 737.

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia br.) rozpocznie się rok duszpasterski 2017/2018. W tym czasie Kościół w Polsce będzie realizował program pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to pierwszy z dwóch etapów programu duszpasterskiego, który jest skoncentrowany na Osobie Ducha Świętego. W kolejnym roku 2018/2019 kierunek wyznaczać będzie hasło „W mocy Bożego Ducha”. 


A. Najważniejsze cele 

Głównym zadaniem pierwszego roku będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego i Jego darów, przede wszystkim w aspekcie sakramentu bierzmowania, prowadzącym do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej. Potrzeba zatem odnowić w sobie i w wiernych świadomość synostwa Bożego, własnej tożsamości chrześcijańskiej, wagi osobistego wyboru Chrystusa oraz odkrywania parafii jako środowiska wzrostu wiary. 

Pomocą w realizacji programu w parafiach są materiały zawarte w zeszytach „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 


B. Kontekst roku duszpasterskiego 

W rozpoczynający się rok wpisują się także następujące okoliczności: 

•         450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży, która przypada 15 sierpnia 2018 r. i ogłoszony w związku z tym przez polskich biskupów Rok św. Stanisława Kostki; 
•         Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, który decyzją Ojca świętego Franciszka trwać będzie od pierwszej niedzieli Adwentu 3 grudnia br. do uroczystości Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 r.; 
•         100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Barokowa ambona oraz ołtarz św. Marii Magdaleny były tematem wykładu zorganizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Dr Dariusz Galewski i Jacek Witkowski , a także Jakub Szaj opowiadali o historycznym wystroju kolegiaty, ukazują złożoną historie rzeźb barkowych, które zostały zniszczone podczas ostatniej zawieruchy wojennej. Ołtarz Marii Magdaleny w kawałkach obecnie czeka na konserwacje.

MATERIAŁ TV MASTER

W dniach 23-25 czerwca w Ośrodku Anapausis w Gryżynie odbędzie się druga edycja Festiwalu Chrześcijańskiego, w tym roku pod nazwą Hej! GODność! Będą to trzy dni, podczas których zaprosimy uczestników do odkrycia swojej godności, jaką noszą ze względu na swoją przynależność do Boga. Spróbujemy również wspólnie zobaczyć, w jaki sposób można wejść w naszą codzienność z podniesioną głową, świadcząc bardziej niż wstydząc się Bożego obdarowania. 

Pomogą nam w tym zaproszeni goście, m. in. bp Biskup Tadeusz Lityńskio. Tomasz Nowak OP, ks. Tomasz Kancelarczyk red. Wojciech Sumliński, z którymi zaplanowane są spotkania. O Bogu zaświadczą i pomogą nam się modlić także następujące zespoły muzyczne: Muode KotyDla NiebaRock & Fire oraz Thataz

 Prócz spotkań oraz koncertów zapraszamy także do wspólnego spędzenia czasu w Parku Krajobrazowym nad Jeziorem Gryżyńskim wraz ze wszystkimi atrakcjami, które za tym płyną. Liczymy, iż wspólnie spędzony czas pomoże w dobrym i wartościowym rozpoczęciu wakacji.

 Zapraszamy również na stronę internetową www.hejgodnosc.pl oraz profil na facebooku. 

Zapraszam na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn, którzy zdali maturę i zastanawiają nad powołaniem kapłańskim. Rekolekcje połączone są z jednodniowym spływem kajakowym. Termin: 26-29 czerwca 2017r. Szczegóły na stronie seminarium duchownego: www.paradisus.pl