Misjonarz Biały Afryki Krzysztof Stolarski , pochodzący z parafia kolegiackiej obecnie pracuje na misjach w Algierii. 25 lat temu wyświecił go Ks Biskup Paweł Socha w kościele św. Mikołaja. Od tej pory przebywał na misjach min. w Afryce i na Filipinach. Zna kilka języków min. suahili, i arabski. Kolegiacka wspólnota parafialna jest dla ks. Krzysztofa jak rodzina do której zawsze chętnie wraca. W I niedziele września 2020, ks Krzysztof głosił kazania misyjne, a o godz. 12. 30 odprawił mszę jubileuszową. Pamiątkowy obrazek przedstawia Chrystusowe pozdrowienie w tych wszystkich językach, którymi się posługuje. 


25_lat_ks_stolarskiego_001.jpg 25_lat_ks_stolarskiego_002.jpg 25_lat_ks_stolarskiego_003.jpg

25_lat_ks_stolarskiego_004.jpg