Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Ksiądz Biskup Krzysztof Białasik pracujący na co dzień w Boliwii udzielił sakramentu bierzmowania 22 kandydatom z parafii kolegiackiej.

Podczas homilii opowiadał o swoim duszpasterstwie w Ameryce Południowej. Kandydaci przynosili w rozbudowywanej w procesji z darami symbole swoich talentów i pragnień dotyczących dojrzałych wyborów życiowych. Ktoś przyniósł bukiet kwiatów, bo w przyszłości chce być ogrodnikiem, a ktoś figurkę konia, bo chce zostać weterynarzem. Najbardziej oryginalnym był podświetlony krzyż, zrobiony z przewodów na znak, żeby powierzyć Duchowi Św. swoje powołanie do pracy z elektrycznością.

Po liturgii ks Biskup spotkał się ze wspólnotą Cichych Pracowników Krzyża.