Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Po raz kolejny zostanie odprawiona msza św. polowa za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych leżących na rapocińskim cmentarzu. Już teraz zapraszamy na to duchowe spotkanie w parę dni przed wspomnienia św. Wawrzyńca ( patrona kościoła), w niedzielę 8.08 Mszę rozpoczniemy popołudniową porą o godz. 16.00, a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki.

Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z l297 roku (Rapozin). Proboszczem w tym czasie był niejaki Gottfridus. Parafia Rapocin p.w. św. Wawrzyńca należała od najdawniejszych czasów do archidiakonatu głogowskiego (jednego z 4 na Śląsku). Od l307 r. do sekularyzacji (l8l0 r.) Rapocin należał do zakonu klarysek w Głogowie.

Obecna postać kościoła pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Do dziś zachowały się w nim gotyckie okna, portale oraz blendy zdobiące prezbiterium. Kościół zbudowany jest z cegieł o układzie gotyckim. Jest to jednonawowa budowla z wieżą od zachodu, na której wisiał dzwon pochodzący z l498 r. i prostokątnym prezbiterium od wschodu, do którego przylega od północy zakrystia (z l896 r.), od południa kaplica, a do nawy kruchta wejściowa. Prezbiterium i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi, natomiast nawa - stropem.

Po zlikwidowaniu wsi Rapocin, kościół został zabezpieczony, a wejścia i okna zamurowane, ale w chwili obecnej widać niebezpieczne spękania a sam strop w kilku miejscach jest zawalony po przez sukcesywna dewastację budynku przez dewastatorów.

W ubiegłym roku została historyczne zdjęte malowidła ze ściany kaplicy grzebalnej. Obecnie trwa ich restauracja

https://tvn24.pl/wroclaw/rapocin-studenci-uratowali-xviii-wieczne-malowidla-z-ruin-kaplicy-4766337

 •  W czwartek 27.05 w kolegiacie odbędzie się modlitewne czuwanie wdzięczności za dar kapłaństwa o godz. 20.00 poprowadzone przez księdza diakona Wojciecha Grzegorka, który zaprasza na nią przyjaciół i wspólnotę parafii.

 •     W sobotę 29.05 o godz. 11.00 J. E. Ks. Biskup Ordynariusz naszej diecezji udzieli święceń diakonowi Wojciechowi z Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża i pochodzącego z naszej parafii.

 •     pierwszeństwo wejścia i miejsca będą mieli goście neoprezbitera.

 •     obowiązuje nas limit 120 osób.

 •     święcenia będą tez widoczne online na stronie internetowej.

 •     W niedziele 30.065 o godz. 12.30 Msza Prymicyjna Neoprezbitera

 •     Ze względu na obowiązujące limity wprowadzimy w niedzielę w tym dniu dodatkową mszę o godz. 11.00 w kolegiacie.

 •     pierwszeństwo wejścia i miejsca będą mieli goście neoprezbitera.

 •     liturgia rozpocznie się błogosławieństwem rodziców w holu domu „ Uzdrowienia Chorych” tylko dla zaproszonych gości.

 •     życzenia złożą wyznaczone delegacie, życzenia osobiste prymicjant przyjmie w ustalonym miejscu najprawdopodobniej na zewnątrz kościoła.

 •     prymicjant udzieli ogólnego błogosławieństwa dla poszczególnych stanów i wszytkach uczestników liturgii bez nakładania rąk.

 •     Taca zbierana na mszy jest przeznaczona na prymicjanta i na jego dzieła związane ze wspólnotą Cichych Pracowników Krzyża.

Ze względu na stan pandemii i limity w liturgiach dzieci w parafii kolegiackiej przystępują do I spowiedzi i I Komunii w małych grupach. Ponad 30 dzieci przezywa swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w formule prostej, ale urokliwej liturgii. Pięknym wydarzeniem  jest podziękowanie rodzicom z wręczaną im symboliczną różą.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, w kolegiacie  może uczestniczyć więcej zaproszonych gości.


Informujemy Czcigodnych Księży, że w poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kanonik Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan naszej diecezji.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek 12 kwietnia br. o godz.11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie (Kolegiata). Od godz. 10.00 modlitwy przy trumnie. Bezpośrednio po Mszy św. przejazd na cmentarz w Grodźcu Małym (filia parafii kolegiackiej) i ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana.


Ks. kanonik Aleksander Walkowiak urodził się 2 lutego 1934 r. w Bydgoszczy. W 1963 r. liceum ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969 r. w Lubaniu Śląskim. Jako wikariusz pracował najpierw w Archidiecezji Wrocławskiej: w Gaworzycach (1969-72), Bogatyni (1972-73). Z dniem 1 lipca 1973 r. został inkardynowany do Diecezji Gorzowskiej i został mianowany wikariuszem-zarządcą, a od 1982 r. proboszczem w Rzeczycy. Następnie był proboszczem w Rapocinie (1987-89), Głogowie - par. Wniebowzięcia NMP (1989-94), Niwicy (1994-95), Osowej Sieni (1995-1999). Od 1999 r. przebywał na emeryturze, mieszkając na terenie parafii św. Mikołaja w Głogowie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2009 r. został uhonorowany tytułem Kanonika RM. 

 
Śp. ks. kanonika Aleksandra Walkowiaka polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Krzysztof Hołowczak
notariusz Kurii

 Wierna rekonstrukcja obrazu Lucasa Cranacha „Madonna z Dzieciątkiem”, wykonana przez dr. Łukasza Nawrockiego, została  zamontowana w gablocie ochronnej w głogowskiej kolegiacie. Dzieło będzie można podziwiać już w najbliższe dni podczas Świat Wielkanocnych: Niedzielę i Poniedziałek.

    Przypomnijmy, że obraz trafił do Głogowa, dzięki akcjom społecznym i ofiarności społeczeństwa Ziemi Głogowskiej i nabyty został do parafii kolegiackiej w ramach obchodów 900-lecia Kapituły Kolegiackiej. Przekazanie dzieła parafii miało miejsce pod koniec grudnia zeszłego roku. W ostatnim czasie trwały prace nad specjalną gablotą, zabezpieczającą obraz przez czynnikami zewnętrznymi.

    Symboliczne odsłonięcie obrazu odbyło się natomiast podczas uroczystej Mszy Św Wielkiego Czwartku