Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W wtorek 7.12 zapraszamy na  Spotkanie modlitewne Taize. Jest to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami ( powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi). Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji rozpoczniemy w kolegiacie  godz. 19.30 

W  niedzielę 21/11, o godz. 16.00 zapraszamy na  uroczystą mszę wszystkich  czcicieli św. Rity , podczas której zostanie odsłonięta w kolegiaci tablica ku pamięci ks Janusza Malskiego. Wcześniej przed mszą rozpocznie się koronka do św Rity o godz. 15.30 z odczytaniem próśb kierowanej do patronki w sprawach trudnych, które będzie można składać do koszyka w kruchcie. Taca zbierana podczas tej mszy przeznaczona będzie na misje Afryki prowadzone przez Cichych Pracowników Krzyża, które były tak bliskie ks Januszowi. 

2021 ROK


06.11 (sobota) - Poczdamska 2

13.11  (sobota) - Poczdamska 4

20.11 (sobota) - Poczdamska 4A

27.11  (sobota) - Poczdamska 5

04.12  (sobota) - Poczdamska 5A

11.12  (sobota) - Poczdamska 7

18.12  (sobota) - Poczdamska 7A

08.01(sobota) - Odrzycko + Kamienna Droga


    Przed świętami wspólne sprzątanie

Kurs przedmałżeński w parafii kolegiackiej rozpocznie się w poniedziałek 8 listopada Mszą Świętą o godz. 18.00. w kolegiacie. Spotkania odbywać się będą przez cały tydzień do soboty po wieczornych eucharystiach. 18.45. Nie trzeba zgłaszać chęci uczestnictwa, ani dokonywać specjalnych zapisów. Każda nauka zakończona będzie wydaniem kartki z pieczęcią parafii. Suma tychże kart świadcząca o obecności będzie podstawą do wydania świadectwa ukończenia kursu.