Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Ze względu na stan pandemii i limity w liturgiach dzieci w parafii kolegiackiej przystępują do I spowiedzi i I Komunii w małych grupach. Ponad 30 dzieci przezywa swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w formule prostej, ale urokliwej liturgii. Pięknym wydarzeniem  jest podziękowanie rodzicom z wręczaną im symboliczną różą.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, w kolegiacie  może uczestniczyć więcej zaproszonych gości.


Informujemy Czcigodnych Księży, że w poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kanonik Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan naszej diecezji.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek 12 kwietnia br. o godz.11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie (Kolegiata). Od godz. 10.00 modlitwy przy trumnie. Bezpośrednio po Mszy św. przejazd na cmentarz w Grodźcu Małym (filia parafii kolegiackiej) i ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana.


Ks. kanonik Aleksander Walkowiak urodził się 2 lutego 1934 r. w Bydgoszczy. W 1963 r. liceum ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969 r. w Lubaniu Śląskim. Jako wikariusz pracował najpierw w Archidiecezji Wrocławskiej: w Gaworzycach (1969-72), Bogatyni (1972-73). Z dniem 1 lipca 1973 r. został inkardynowany do Diecezji Gorzowskiej i został mianowany wikariuszem-zarządcą, a od 1982 r. proboszczem w Rzeczycy. Następnie był proboszczem w Rapocinie (1987-89), Głogowie - par. Wniebowzięcia NMP (1989-94), Niwicy (1994-95), Osowej Sieni (1995-1999). Od 1999 r. przebywał na emeryturze, mieszkając na terenie parafii św. Mikołaja w Głogowie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2009 r. został uhonorowany tytułem Kanonika RM. 

 
Śp. ks. kanonika Aleksandra Walkowiaka polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Krzysztof Hołowczak
notariusz Kurii

 Wierna rekonstrukcja obrazu Lucasa Cranacha „Madonna z Dzieciątkiem”, wykonana przez dr. Łukasza Nawrockiego, została  zamontowana w gablocie ochronnej w głogowskiej kolegiacie. Dzieło będzie można podziwiać już w najbliższe dni podczas Świat Wielkanocnych: Niedzielę i Poniedziałek.

    Przypomnijmy, że obraz trafił do Głogowa, dzięki akcjom społecznym i ofiarności społeczeństwa Ziemi Głogowskiej i nabyty został do parafii kolegiackiej w ramach obchodów 900-lecia Kapituły Kolegiackiej. Przekazanie dzieła parafii miało miejsce pod koniec grudnia zeszłego roku. W ostatnim czasie trwały prace nad specjalną gablotą, zabezpieczającą obraz przez czynnikami zewnętrznymi.

    Symboliczne odsłonięcie obrazu odbyło się natomiast podczas uroczystej Mszy Św Wielkiego Czwartku 


 

 

PLAN WIELKIEGO TYGODNIA
I NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA 2021

 

 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na pandemie wirusa obowiązuje limit miejsc już od Niedzieli Palmowej :

 

 •     W kolegiacie podczas nabożeństw może przebywać 75 osób (obowiązuje kolejność wejścia)

 •     W kościele w Grodźcu Małym może przebywać 11 osób włącznie z chórem

 •     W kościele w Sobczycach może przybywać 25 osób włącznie z chórem

 

 

Bezpośrednie relacje uroczystości w kolegiacie będą dostępna na stronie www.kolegiata.com.pl pod zakładką live

 

 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, następnie procesjonalne przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i czuwanie do godz. 22.00.

 

Wielki Piątek – obowiązuje post i abstynencja.

 

godz. 15.00 – rozważanie Drogi Krzyżowej (w Kolegiacie);

od godz. 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy;

godz. 18.00 – początek liturgii Męki Pańskiej wraz z Adoracją Najśw. Sakramentu do godz. 22.00.

 

 

Wielka Sobota: ( obowiązuje dystans społeczny )

 

Godz. 15.00 – Koronka do miłosierdzia Bożego

Godz. 15.00 – 18.00 Adoracja Bożego Grobu w ciszy ( kolegiata otwarta)

Godz. 18.00 – początek liturgii paschalnej (gromadzimy się w kolegiacie).

 

 

W tym dniu prosimy o przyniesienie świec. Procesja rezurekcyjna przejdzie wewnątrz kolegiaty. Msza św. tej nocy jest mszą paschalną Niedzieli Zmartwychwstania.

 

 

Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w kościołach i na zewnątrz świątyń jest odwołane ( w diecezji Zielonogórsk0 - Gorzowskiej ).

 

 • Biskup diecezjalny pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi w Wielka Sobotę o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. zapraszamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas).

 

 • Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa wykonany przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domach do pobłogosławienia.

 

 • Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd w dodatku.

 

    Celebracje Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

 

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

 

 

 • Kolegiata - Msze świąteczne o godz. 8.00 i 12.30 ( obowiązuje limit 75 osób wewnątrz kolegiaty, pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

 • Grodziec Mały – Msza Rezurekcyjna o godz. 7.00 bez procesji ( limit 11 osób wewnątrz świątyni, pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

 • Sobczyce – Msza wielkanocna o godz. 11.00 ( limit 25 osób wewnątrz świątyni, pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

 

 • Kolegiata - Msze świąteczne o godz. 8.00 i 12.30 (obowiązuje limit 75 osób wewnątrz kolegiaty , pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

 •  Grodziec Mały – Msza św. o godz. 9.30 ( limit 11 osób wewnątrz świątyni, pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

 • Sobczyce – Msza św. o godz. 11.00 ( limit 25 osób wewnątrz świątyni, pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz )

 

 

Kolegiata będzie czynna od świtu do zmierzchu w obydwa święta !

 

 

    Inne ważne informacje :

 

    1. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

 

    2. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym chorym na Covid-19, pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się zakażonymi. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność przez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca Świętego, nabożeństwem Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy, gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w i ntencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

 

    3.Osoby, które nie mogąc uczestniczyć w liturgii, dokonują aktu Komunii duchowej, mogą uzyskać odpust cząstkowy za dołączenie do tego aktu modlitwy „Duszo Chrystusowa”.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(do pobrania i wydruku)

 

Spowiedź wielkopostna przed każdą mszą w tygodniu, a także w sobotę 27.03 przed Niedzielą Palmową. Sobczyce godz. 11.00- 11.30, Grodziec 11.30 -12.00, Kolegiata - sobota od godz. 17.00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w ciszy ( msza w sobotę 27.03 odbędzie się  w kolegiacie )