Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Niedziela Palmowa ( msze jak w niedzielę) – możliwość uczestnictwa tylko 5 osób w kościele, pozostali mogą przyjąć komunię św. Pierwszeństwa dla ofiarodawców intencji.

Uroczystości Triduum Paschalnego ( Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) będą odprawiane w kolegiacie bez udziału wiernych. Możliwość oglądania transmisji na stronie internetowej w te dni. Początek liturgii o godz. 18.00   www.kolegiata.com.pl   (nacisnąć na pasku menu głównego słowo : LIVE)

W Wielki Czwartek  i Piątek kolegiata będzie otwarta od.19.30 - 22.00 do adoracji  Najśw. sakramentu i Krzyża ( tylko 5 osób w świątyni )

W Wielki Piątek i Sobotę będzie możliwość nawiedzenia kolegiaty (w liczbie 5 osób we wnętrzu), także między godzinami 15.00-17.00. W tym czasie możliwość skorzystania ze spowiedzi w specjalnych warunkach. Ks.Ryszard i Rafał spowiadać będą w salce i kancelarii na plebani w dużej odległości od penitentów , z zachowaniem wszystkich warunków ostrożności. 1,5 – 2 metry miedzy spowiednikiem a penitentem. Spowiedź ma być ograniczona do krótkiego wyznania win , krótka nauką i stosowna pokuta. Oczekiwanie na dworze, wchodzi tylko jedna osoba, podobnie jak do sklepu czy na pocztę.

W kolegiacie dyżur będą pełnić szafarze Najświętszego Sakramentu i co pełny kwadrans udzielą komunii świętej wielkanocnej dla pragnących tego aktu. ( 5 osób w kosciele)

Podobnie w miejscowościach filialnych spowiedź w takich samych warunkach na zewnątrz kościoła, będzie możliwa w Wielką Sobotę : Sobczyce godz. 10.00 11.00, Grodziec Mały 11.30 – 12.30. Także będzie udzielana komunia wielkanocna przez szafarzy Najświętszego Sakramentu.

Msza rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania ( tylko jedna  tym dniu ) w Kolegiacie o godz. 6.30 ( uczestnictwo tylko 5 osób we wnętrzu kościoła ). Msze rezurekcyjne w Grodźcu Małym i Sobczycach o godz. 7.30 ( uczestniczy 5 osób we wnętrzu kościoła ). 

Poniedziałek Wielkanocny  - Msze wg. porządku świątecznego : 9.00 Grodziec Mały, 10.00 Sobczyce , 11.00 Kolegiata (uczestniczy 5 osób we wnętrzu kościoła) 

Kolegiata w dwa dni świąteczne będzie otwarta do zmierzchu w celu jej nawiedzenia.

Teks rytu modlitwy i błogosławieństwa pokarmu przy śniadaniu wielkanocnym dostępny na naszej stronie internetowej 

Odwiedziny chorych - tylko po konsultacji telefonicznej z ks. proboszczem 722 322 122

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W parafia kolegiackiej wprowadzono zmiany :

1. Msze niedzielne w kolegiacie będą odprawiane o godz. 8.00 i 12.30 z udziałem tylko 5 osób, podobnie w Grodźcu Małym o godz. 9.30 i Sobczycach o 11.00 ( tylko 5 osób)

2. Pierwszeństwo wejścia będą mieli ofiarodawcy intencji.

3. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub sms w celu deklaracji uczestnictwa i  rozeznania co do ilości osób chcących wziąć udział w Eucharystii (Tel 722 322 122)

4. Nie będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ani Gorzkich żali, Msze będą odprawiane w ciszy ( recytowane)

5. Triduum Paschalne będzie odprawiane w kaplicy Domu Chorych w obecności sióstr Cichych Pracowników Krzyża, be udziału wiernych. ( staramy się o organizację transmisji przez media elektroniczne)

6. Poświecenie pokarmów na stół wielkanocny , zgodnie z instrukcja Episkopatu zostaje zamieniane na modlitwę błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym. 

7. Kancelaria parafialna zostaje zamknięta, wszelki kontakt we wszystkich pilnych sprawach droga telefoniczną 722 322 122 lub 76 834 07 10

W związku z trwającym remontem wnętrza i pokrywaniem posadzki preparatem, który ma długi czas wysychania, w najbliższą  niedzielę  zostaną zamknięte w kolegiacie :  nawa główna wraz południową. Uczestnicy liturgii będą mogli przebywać tylko w jednej nawie - północnej, co w związku z kryzysem wirusa może wywołać dodatkowe komplikacje.

Apeluje się o różne warianty uczestnictwa:

 •     zgodnie z wytycznymi Episkopatu prosi się, aby  osoby zainfekowane, a także w podeszłym wieku,  o pozostanie w domu i uczestnictwo  we mszy przez media.

 •     skorzystanie z Eucharystii w innych większych kościołach w Głogowie.

 •     skorzystania z rożnych godzin odprawiania mszy w kolegiacie 8.00, 12.30 i dodatkowo o godz. 17.00 ( msza cicha, recytowana)

 •     do kolegiaty wejdziemy tylko jednymi drzwiami od strony północnej ( od plebani)

za  utrudnienia przepraszamy

ks Rafal Zendran 


W związku z ogłoszoną pandemią korony-wirusa i odpowiadając na apel Episkopatu Polski ogłaszamy :

 •     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,  udzielena zostaje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

    a. osobom w podeszłym wieku,

    b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

    c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

    d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 •     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 •     W Kolegiacie głogowskiej Msze  św. odprawiane będą o godz.8.00, 12,30 i 17.00

 •     Zamiast popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali , będzie odprawiana dodatkowa msza popołudniowa (recytowana , w ciszy ) o godz. 17.00

 •     Gorzkie żale będą odprawiane w Kolegiacie rano o 7.45

 •     Komunię świętą będzie można przyjąć do ust lub też na rękę  wg uznania zgodnie z normami liturgicznymi. (będziemy o nich przypominać w czasie liturgii)

 •     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 •     Przy wejściu do kościoła postaramy się umieścić zasobniki z środkami dezynfekującymi ( prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk)

 •     Apelujemy, aby osoby z objawami infekcji, przeziębione, kaszlące w miarę możliwości były oddalone przynajmniej kilka metrów od siedzących w ławkach.

 •    Nie będzie spotkania dzieci I komunijnych w sobotę 14.03

 •   Nie bedzie spotkan w ramach "Katechizm Caffe" do odwołania

 •   Kancelaria parafialna będzie czynna w środę po godz. 19.00-20.30 i w sobotę między 9.00 a 10.00

 

ks. Rafał Zendran proboszcz

Tata ksiedza Radosława Horbatowskiego został pochowany na cmentarzu  w Kotli, wcześniej w głogowsksiej kolegiacie odbyła sie msza żałobna pod przewodnictwem ks. Bp. Pawła Sochy i w koncelebrze ponad 50 kapłanów. Delegacje z parafii Kwielice, Białołęka, a także parafianie z Kolegiaty i miejscowości filialnych szczerze modlili się, ofarujac duszę śp Zbigniewa Panu Bogu. Przybyły także delegacje  Centrum Ochotników Cierpienia , zarówno z Głogowa, Gdańka i Bydgoszczy.