Kurs przedmałżeński w parafii kolegiackiej rozpocznie się w poniedziałek 8 listopada Mszą Świętą o godz. 18.00. w kolegiacie. Spotkania odbywać się będą przez cały tydzień do soboty po wieczornych eucharystiach. 18.45. Nie trzeba zgłaszać chęci uczestnictwa, ani dokonywać specjalnych zapisów. Każda nauka zakończona będzie wydaniem kartki z pieczęcią parafii. Suma tychże kart świadcząca o obecności będzie podstawą do wydania świadectwa ukończenia kursu.