Propozycje Rady Parafialnej dotyczące porządku dbania o świątynie i cmentarz w Grodzcy Małym i Sobczycach

Przypominamy przykazania kościelne, które są elementem formacji chrześcijańskiej i odwołując się do ostatniego, wnosimy propozycje : 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Sprzątanie kościoła Sobczyce i Grodziec Mały

Gdyby wszystkie gospodarstwa domowe się włączyły, a jest ponad w wioskach , gdzie znajdują się kościoły filialne (ponad sto numerów /54 tygodnie) , to sprzątanie przypadało by na rodzinę raz na dwa lata 

Członkowie rady  przejdą po wszystkich domach i zweryfikuje i uporządkuje listę

Po weryfikacji zastanowimy się nad efektami akcji 

Ewentualne tryby : sprzątający, ofiarujący ofiarę  na sprzątanie, osoby wyłączone ze względu na wiek lub chorobę ,lub inną sytuację do indywidualnego rozeznania, wyłączający się absolutnie

Do sprzątania wyznaczamy  po dwie rodziny na tydzień

Rodziny sprzątające kupuję jednocześnie kwiaty 

W okresie Adwentu, wielkiego postu rodziny składają ofiarę w wysokości 25 zł zamiast kwiatów, przeznaczone a bieżące potrzeby ( olej do świec , bielizna kielichowa, pranie, kwiaty do bożego grobu czy ozdoby świąteczne)

Sprzątanie przed świętami na Boże Narodzenie i Wielkanoc przypada w kolejce na rodziny 

Grafik sprzątających przynajmniej z podziałem na miesiąc ( albo na cały rok), żeby każdy się zorientował i ewentualnie zamienił. ( wywieszony w gablocie i czy na stronie internetowej parafii

Lista sprzątających do podpisu u kościelnych

Przyjmujemy, ze rodzina ofiarującą na sprzątanie zamiast kolejki ofiaruje 50 zł + 25 na kwiaty Potrzebna jest  deklaracja osoby do sprzątania za ofiarę ( prosimy o dyskretną wiadomośc)

Procesja Bożego Ciała ( podział na rodziny od numeru do numeru)

 

 

 

 

Cmentarz   w Grodźcu Małym :  nie ma administratora, szukamy chętnego kandydata

Opłata z nowy grób wynosiłaby 350 zł za grób i 20 zł za wjazd dzienny ( otwieranie bramy cmentarza)

Porządku przy pojemniku pilnujemy sami

Chcemy wymurować boks  na odpady zielone + selekcja śmieci , szkło, plastik i papier

Raz na  kwartał czyn społeczny ¼ wioski , w celu posprzątania (ostatnia sobota kwartału)

Zostanie wywieszona tablica informacyjna cmentarzu

 

Składki z ofiary rodzinne miesięcznej na koniec roku 2017 : 

Grodziec Mały 16, 570 zł -  ścieżka kamienna + izolacja budynku  całkowity koszt 29,500 zł

Sobczyce  11,020 zł  -   Koszt malowania 11.140 zł

Ks. Rafał Zendran - przewodniczący


Członkowie z wyborów

1.   Kinga Domańska - Głogów

2.   Andrzej Barski - Głogów

3.   Katarzyna Wilk - Grodziec Mały 

4.   Paweł Teodoru – Grodziec Mały

5.   Grażyna Maksymowicz – Sobczyce 

6.   Krystyna Boczkowska – Sobczyce 

7.   Anna Jaworska - Krzekotówek

8.   Kazimierz Rojek - Krzekotówek

9.   Władysława Stachurska - Ceber

10.   Jan Łeptuch - Zabiele

 

Członkowie z urzędu 

11.       Ks. Radosław Horbatowski

12.       S. Małgorzata Malska

13.       Teresa Długosz – Caritas 

14.       Józef Melski – Szafarz NS

15.       Grzegorz Mosek- Szafarz NS

16.       Antoni Niedbalec – Kościelny Grodziec Mały

17.       Jan Filipowicz – Kościelny Sobczyce 

18.       Norbert Nadymus - Organista

19.       Notariusz: Anita Hrycyna

Wierni z naszej  parafii zaproponowali następujące osoby do ścisłych wyborów rady parafialnej na następna kadencję. Wybieramy tylko dwóch kandydatów ze strefy miejskiej i dwóch z Grodźca Małego, dwóch z Sobczyc, dwóch z Krzekotówka, po jednym z Zabiela i Cebra.

 

KANDYDACI CZĘŚĆ MIEJSKA:

           

  • Barski Andrzej

  • Domańska Kinga

  • Grzegorek Danuta

  • Magdziarz Lucjan

  • Sołtysik Andrzej
    Szlempo Czesława

GRODZIEC MAŁY

SOBCZYCE

CEBER

KRZEKOTÓWEK

ZABIELE

 

Jasiński

Szymon

 

Boczkowska

Krystyna

 

Jacek

Dorota

 

Chyliński

Jerzy

 

Krogulec

Helena

 

Lemański Waldemar

 

Filipczuk

Marian

 

Król

Barbara

 

Czajkowski

Kazimierz

 

Łeptuch

Jan

 

Osińska Bronisława

 

Filipowicz

Krystyna

 

Król

Mirosław

 

Jaworska

Anna

 

Szelest

Dorota

 

Teodoru

Paweł

 

Filipów

Barbara

 

Olszewska

Franciszka

 

Radziejewski

Tadeusz

 

Wodzińska

Elżbieta

 

Twardochleb

Ludwik

 

Garbolińska

Maria

 

Stachurska

Władysława

 

Rojek

Andrzej

 

Żeluk

Zofia

 

Wilk

Katarzyna

 

Maksymowicz

Grażyna

 

---

 

Rojek

Kazimierz

 

 

---

 

Szelest

Maria

 

---

 

---

Protokół Komisji Wyborczej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Głogowie podsumowujący liczbę głosów do Rady Parafialnej na kadencję 2017 – 2022

 

 

Dnia 17.10.2017 r. komisja wyborcza w składzie:

Przewodniczący – Ks. Rafał Zendran

Członek komisji – Teresa Długosz

Członek komisji – Bożena Melska

Członek komisji – Alicja Ragan

Członek komisji – Beata Gierat

po przeliczeniu głosów oddanych w wyborach do Rady Parafialnej dnia 15.10.2017 r. orzeka, co następuje:

 

Oddano kart: 305, w tym głosy nieważne: 10

w okręgu miejskim oddano kart: 63, w tym głosy nieważne: 0

w okręgu wiejskim oddano kart: 232, w tym głosy nieważne: 10


​Mandaty dla części Miejskiej (2 mandaty): 

1. Kinga Domańska – 35 głosów 

2. Andrzej Barski – 30 głosów 

3. Danusia Grzegorek – 20 głosów

4. Andrzej Sołtysik – 16 głosów  

5. Lucjan Magdziarz – 12 głosów

6. Czesława Szlempo – 11 głosów 

 

Mandaty dla Grodziec Mały (2 mandaty): 

1. Katarzyna Wilk – 48 głosów 

2. Paweł Teodoru – 48 głosów

3. Szymon Jasiński – 46 głosów

4. Ludwik Twardochleb – 39 głosów

5. Waldemar Lemański – 20 głosów

6. Bronisława Osińska – 16 głosów 

 

Mandaty dla Sobczyc (2 mandaty):

1. Grażyna Maksymowicz – 26 głosów 

2. Krystyna Boczkowska – 18 głosów

3. Maria Garbolińska – 16 głosów

4. Krystyna Filipowicz – 15 głosów

5. Marian Filipczuk – 14 głosów

6. Barbara Filipow – 12 głosów

7. Maria Szelest – 10 głosów 

 

Mandaty dla Krzekotówek (2 mandaty): 

1. Anna Jaworska – 10 głosów 

2. Tadeusz Radziejewski – 9 głosów 

3. Jerzy Chyliński – 8 głosów

4. Andrzej Rojek – 7 głosów

5. Kazimierz Rojek – 7 głosów

6. Kazimierz Czajkowski – 3 głosy


Mandat dla Ceber (1 mandat):

1. Władysława Stachurska – 12 głosów 

2. Mirosław Król – 10 głosów

3. Barbara Król – 6 głosów

4. Dorota Jacek – 5 głosów

5. Franciszka Olszewska – 4 głosy


Mandat dla Zabiele (1 mandat):

1. Jan Łeptuch – 9 głosów 

2. Zofia Żeluk – 8 głosów

3. Helena Krogulec – 7 głosów

4. Elżbieta Wodzińska – 7 głosów

5. Dorota Szelest – 5 głosów

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Rafał Zendran:

Teresa Długosz:

Bożena Melska:

Alicja Ragan:

Beata Gierat: