Wierni z naszej  parafii zaproponowali następujące osoby do ścisłych wyborów rady parafialnej na następna kadencję. Wybieramy tylko dwóch kandydatów ze strefy miejskiej i dwóch z Grodźca Małego, dwóch z Sobczyc, dwóch z Krzekotówka, po jednym z Zabiela i Cebra.

 

KANDYDACI CZĘŚĆ MIEJSKA:

           

  • Barski Andrzej

  • Domańska Kinga

  • Grzegorek Danuta

  • Magdziarz Lucjan

  • Sołtysik Andrzej
    Szlempo Czesława

GRODZIEC MAŁY

SOBCZYCE

CEBER

KRZEKOTÓWEK

ZABIELE

 

Jasiński

Szymon

 

Boczkowska

Krystyna

 

Jacek

Dorota

 

Chyliński

Jerzy

 

Krogulec

Helena

 

Lemański Waldemar

 

Filipczuk

Marian

 

Król

Barbara

 

Czajkowski

Kazimierz

 

Łeptuch

Jan

 

Osińska Bronisława

 

Filipowicz

Krystyna

 

Król

Mirosław

 

Jaworska

Anna

 

Szelest

Dorota

 

Teodoru

Paweł

 

Filipów

Barbara

 

Olszewska

Franciszka

 

Radziejewski

Tadeusz

 

Wodzińska

Elżbieta

 

Twardochleb

Ludwik

 

Garbolińska

Maria

 

Stachurska

Władysława

 

Rojek

Andrzej

 

Żeluk

Zofia

 

Wilk

Katarzyna

 

Maksymowicz

Grażyna

 

---

 

Rojek

Kazimierz

 

 

---

 

Szelest

Maria

 

---

 

---