Protokół Komisji Wyborczej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Głogowie podsumowujący liczbę głosów do Rady Parafialnej na kadencję 2017 – 2022

 

 

Dnia 17.10.2017 r. komisja wyborcza w składzie:

Przewodniczący – Ks. Rafał Zendran

Członek komisji – Teresa Długosz

Członek komisji – Bożena Melska

Członek komisji – Alicja Ragan

Członek komisji – Beata Gierat

po przeliczeniu głosów oddanych w wyborach do Rady Parafialnej dnia 15.10.2017 r. orzeka, co następuje:

 

Oddano kart: 305, w tym głosy nieważne: 10

w okręgu miejskim oddano kart: 63, w tym głosy nieważne: 0

w okręgu wiejskim oddano kart: 232, w tym głosy nieważne: 10


​Mandaty dla części Miejskiej (2 mandaty): 

1. Kinga Domańska – 35 głosów 

2. Andrzej Barski – 30 głosów 

3. Danusia Grzegorek – 20 głosów

4. Andrzej Sołtysik – 16 głosów  

5. Lucjan Magdziarz – 12 głosów

6. Czesława Szlempo – 11 głosów 

 

Mandaty dla Grodziec Mały (2 mandaty): 

1. Katarzyna Wilk – 48 głosów 

2. Paweł Teodoru – 48 głosów

3. Szymon Jasiński – 46 głosów

4. Ludwik Twardochleb – 39 głosów

5. Waldemar Lemański – 20 głosów

6. Bronisława Osińska – 16 głosów 

 

Mandaty dla Sobczyc (2 mandaty):

1. Grażyna Maksymowicz – 26 głosów 

2. Krystyna Boczkowska – 18 głosów

3. Maria Garbolińska – 16 głosów

4. Krystyna Filipowicz – 15 głosów

5. Marian Filipczuk – 14 głosów

6. Barbara Filipow – 12 głosów

7. Maria Szelest – 10 głosów 

 

Mandaty dla Krzekotówek (2 mandaty): 

1. Anna Jaworska – 10 głosów 

2. Tadeusz Radziejewski – 9 głosów 

3. Jerzy Chyliński – 8 głosów

4. Andrzej Rojek – 7 głosów

5. Kazimierz Rojek – 7 głosów

6. Kazimierz Czajkowski – 3 głosy


Mandat dla Ceber (1 mandat):

1. Władysława Stachurska – 12 głosów 

2. Mirosław Król – 10 głosów

3. Barbara Król – 6 głosów

4. Dorota Jacek – 5 głosów

5. Franciszka Olszewska – 4 głosy


Mandat dla Zabiele (1 mandat):

1. Jan Łeptuch – 9 głosów 

2. Zofia Żeluk – 8 głosów

3. Helena Krogulec – 7 głosów

4. Elżbieta Wodzińska – 7 głosów

5. Dorota Szelest – 5 głosów

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Rafał Zendran:

Teresa Długosz:

Bożena Melska:

Alicja Ragan:

Beata Gierat: