Kolegiata zabytkowa

Istotne, ciekawe, zaskakujące fakty o KOLEGIACIE, które znać warto.

Zwiedzanie kolegiaty po uprzednim umówieniu się telefoniczne, lub osobiście z duszpasterstwem parafii .Tel 76 834 07 10 lub po przez Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się na Starówce w budynku Bloku Koszarowego przy ulicy Koszarowej 1 (dawna ulica Szkolna). Centrum obsługuje turystów zarówno polskich jak i zagranicznych. Zachęcamy grupy zorganizowane do zwiedzania miasta, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Centrum. tel. 76 7265 451/551 kom. 883 621 220, 603 390 280

 

 

 Regulamin zwiedzania Wieży Kolegiackiej

Godziny zwiedzania obiektu, po wcześniejszym zgłoszeniu, od 10:00 do 16:00.  

 • Wieżę Kolegiacką można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 • Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 35 osób
 • Zwiedzanie obiektu możliwe jest po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym u osoby udostępniającej wejście na Wieżę.
 • Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne mogą wykupić usługę przewodnicką, która realizowana jest przez przewodnika wyznaczonego przez CIT Głogów (Centrum Informacji Turystycznej).
 • Rezerwacja przewodnika dla grup lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
 • W związku z przepisami przeciwpożarowymi liczba osób jednocześnie przebywających w obiekcie jest ograniczona. Ilością osób reguluje przewodnik/osoba udostępniająca obiekt.
 • W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście do obiektu, pierwszeństwo przysługuje grupie, która wykupiła usługę przewodnicką.
 • Czas zwiedzania obiektu z przewodnikiem to ok. 30 min.
 • Wieżę Kolegiacką należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 • Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi.
 • Ostatnie wejście do Wieży Kolegiackiej następuje najpóźniej 30 min przed zamknięciem.
 • W obiekcie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić wyrobów tytoniowych oraz rozmawiać przez telefon.
 • Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zdrowia, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • Zabronione jest wychylanie się, stawanie, siadanie itp. na barierkę tarasu widokowego oraz wnoszenie do obiektu przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne (m.in. wszelakiej broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych)
 • Zabrania się wnoszenia i wprowadzania zwierząt.
 • Zarządca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 • Uiszczenie opłaty wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.