1. W ramach odchodów XXVI Światowego Dnia Chorego w kaplicy szpitalnej w Głogowie Msza św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta o godz. 1100, po niej spotkanie z chorymi. 

 

2. Dzisiaj w niedzielę spotkania grup do sakramentu bierzmowania :

Godz. 14.30 klasy VII – młodzież ze :  Sobczyce Zabiele Krzekotówek

Godz. 16.00 klasy VII  - młodzież z :  Grodziec i miasto Głogów  

Godz. 17.30 dziewczyny z klas II gimnazjum ( z wszystkich miejscowości) +    

      dziewczyny z Cebra

Godz. 19.00. chłopcy z klas II gimnazjum ( z wszystkich miejscowości)

 

3. W środę popielcową (14.02) - Msza św. z obrzędem posypywania głów popiołem rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że jest to okres pogłębionej refleksji nad naszym chrześcijaństwem, rozbudzenia w sobie wrażliwości na potrzeby innych, a także czas pokuty za ludzkie niedoskonałości i nade wszystko okazja do prawdziwego pojednania z Bogiem. Caritas będzie  rozprowadzał skarbonki i paschaliki

4. Msze św. w Popielec:

Kaplica przy kolegiacie do południa o godz. 10.00  i po południu o godz. 18.00 

Sobczyce godz. 17.00, 

Grodziec Mały – godz. 16.00. 

5. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły i abstynencja jednocześnie od wieczora dnia poprzedniego kończy się okres karnawałowy i przez czas Wielkiego Postu nie należy urządzać zabaw i dyskotek.

6. Od dzisiejszej niedzieli zaczyna się także Tydzień trzeźwości. 

7. Środa Popielcowa w naszej diecezji jest dniem solidarności z kapłanami seniorami. Taca zebrana w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby Domu Księży Emerytów. 

8. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa - w piątek: 

o Sobczyce – godz. 16.30 + komunia św;

o Grodziec – godz. 17.00, a następnie msza św.;

o Głogów –  godz. 18.00, a następnie msza św.

Gorzkie Żale – w niedzielę: 

Głogów o godz. 17.00 wraz z kazaniem pasyjnym; 

Grodziec Mały przed Mszą św.; 

Sobczyce  przed Mszą świętą.

 

9. Wszystkich uczestników studium „Katechizm Cafe” zapraszamy w piątek po mszy wieczornej. 

 

10. Za tydzień  spotkanie starszej grupy do bierzmowania ( III gimnazjum) , kandydaci przynoszą swoje opracowania na kartce o patronie i muszą uzasadnić swój wybór.