1. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na pandemie wirusa : 
    • W kolegiacie podczas nabożeństw może przebywać 75 osób (obowiązuje limit wejść), 
    • W kościele w Grodźcu Małym może przebywać  11 osób włącznie z chórem
    • W kościele w Sobczycach może przybywać 25 osób włącznie z chórem
    2. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium. 
    3. Dzisiaj zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu

    4. Caritas parafii rozprowadza jeszcze paschaliki w cenie 15 zł i palmy 

    5. Odwiedziny chorych -  jutro w (wielki poniedziałek) od rana

    6. Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w kościołach i na zewnątrz świątyń jest odwołane ( w diecezji Zielonogórsk0 - Gorzowskiej ).

    • Biskup diecezjalny pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Wiernych wypada zachęcić do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa wykonany przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domach do pobłogosławienia. 

    • Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd znajduje się w załączniku. 

    7. Próba ministrantów i lektorów w Kolegiacie w środę o godz. 19.00

    8. Kartonowe Skarbonki rozprowadzane przez Caritas na Wielki Post prosimy przynieść w Wielki Czwartek i złożyć do kosza przy stoliku z darami. Będzie to ofiara, którą uroczyście zaniesiemy w procesji z darami. 

    9. W Wielką Sobotę nie będzie czynne biuro parafialne ewentualne sprawy proszę załatwiać w poniedziałek  po mszy świętej wieczornej.

    10.  Przy wyjściu z kościoła, do zabrania folder świąteczny i czasopisma

    11.  Prosimy o pomoc w przygotowaniu świątyni, a także placu na zewnątrz ( posprzątanie śmieci) we wtorek o godz. 9.00